Foreløbige konklusioner: Sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår

Den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår giver et forskelligartet billede af Europa i arbejde over tid på tværs af lande, erhverv, køn og aldersgrupper. Konklusionerne understreger den komplekse virkelighed, som Europas beslutningstagere står over for, når de søger at opbygge et fair og konkurrencedygtigt Europa. Konklusionerne gør opmærksom på omfanget og rækkevidden af tiltag, som de politiske aktører kunne udvikle for at tackle de aktuelle udfordringer.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar