Fra krise til opsving: Mere underbyggede politikker for et konkurrencedygtigt og retfærdigt Europa

Eurofound tager hul på sit nye fi reårige arbejdsprogram på et tidspunkt, hvor Europa står over for nogle af sine største udfordringer nogensinde. Udsigterne for den økonomiske og sociale udvikling i Europa og i andre dele af verden er mere og mere uvisse. Det er udarbejdet med afsæt i denne sociale og økonomiske virkelighed, og med disse centrale opgaver in mente afspejler programmets prioriteter klart både udfordringen her og nu med at klare sig gennem krisen og ambitionerne på længere sigt med hensyn til at bevæge sig i retning af et konkurrencedygtigt og retfærdigt Europa – naturligvis med den helt overordnede ambition om at få Europa på rette kurs. Programmet, der bygger på over 30 års forskning og ekspertise til fordel for EU’s beslutningstagere – EU-institutionerne, de statslige myndigheder og arbejdsmarkedets parter –, præsenterer de strategiske rammer for arbejdet i Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i perioden 2013 til 2016.Download PDF: DA (pdf 580.74 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar