Den europæiske virksomhedsundersøgelse 2019

For at opnå bæredygtig, inklusiv og intelligent vækst har Europa brug for konkurrencedygtige virksomheder, som tilbyder anstændige job til arbejdstagerne. For at kunne yde deres bedste har virksomhederne brug for motiverede arbejdstagere med de rette kompetencer til at udføre deres arbejde, og som er villige til at udnytte disse kompetencer bedst muligt. For at have en bæredygtig, produktiv og tilfredsstillende karriere har arbejdstagerne behov for et stimulerende arbejdsmiljø, hvor deres input anerkendes, og som fremmer deres udvikling.

Om undersøgelsen

Eurofound og Cedefop er gået sammen om at gennemføre den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) i 2019. ECS 2019 samler data fra over 20 000 virksomheder om arbejdspladsernes praksis med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse, forvaltning af menneskelige ressourcer, kompetenceanvendelse, kompetencestrategier, digitalisering, direkte medarbejderdeltagelse og social dialog. Den gør det muligt at identificere de grupper af praksis på arbejdspladserne, som er særlig gode til at skabe win-win-resultater. Det er de situationer, hvor arbejdstagerne hjælpes og motiveres til at udnytte deres kompetencer fuldt ud, dele deres viden og indsigt med kolleger og ledelsen og finde muligheder for at forbedre både sig selv og arbejdsprocessen som helhed, så virksomhederne trives.

ECS 2019 er den første store, tværnationale undersøgelse, hvor der anvendes en "web-push"-tilgang. Feltarbejdet udføres af Ipsos. Virksomheder i alle EU-medlemsstater kontaktes pr. telefon og bedes finde en svarperson fra ledelsen og om muligt en svarperson blandt medarbejderne, og disse bedes derpå udfylde spørgeskemaet online. Denne tilgang mindsker byrden for svarpersonerne og forventes at forbedre kvaliteten af svarene. Når spørgeskemaet udelukkende administreres online, bliver den europæiske virksomhedsundersøgelse fuldstændig fremtidssikret.

Resultater

Oversigtsrapporten for ECS 2019 offentliggøres i efteråret 2020. Den vil omfatte en beskrivelse af mønstre i arbejdspladspraksis og relatere dem til ledelsesstrategier og resultater for virksomhederne og deres ansatte.

Yderligere oplysninger

For mere information om den europæiske virksomhedsundersøgelse kan der rettes henvendelse til Gijs van Houten.

Se også: Cedefop | Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar