Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår 2020

Hvordan er dit arbejdsliv, og hvordan er det sammenlignet med andre europæeres?

Eurofound er et EU-agentur, som fokuserer på hvordan mennesker på tværs af Europa lever og arbejder, og hvordan det ændrer sig over tid. Hver femte år gennemfører Eurofound en undersøgelse, for se på beskæftigedes arbejdsvilkår og beskæftigelseskvalitet. Hver undersøgelse giver et aktuelt øjebliksbillede af situationen for beskæftigede, og viser hvor meget, og hvordan, tingene har ændret sig.

Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår (European Working Conditions Survey, EWCS) indeholder værdifuld information, som hjælper beslutningstagere med at træffe beslutninger om den måde mennesker arbejder på. Det kan være på arbejdsplads-, lande- og EU-niveau. Beslutninger, som kan gavne dig og andre på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen indsamler oplysninger om dine arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, udsættelse for risici, hvordan arbejdet er organiseret, balance mellem arbejde og fritid, adgang til uddannelse, belønning og generel jobtilfredshed. 

EWCS udføres i alle medlemslande i Den Europæiske Union samt i syv kandidatlande, Norge og Schweiz. Mellem 1.000 og 3.300 beskæftigede bliver interviewet i hvert land – i alt flere end 45.000 mennesker. Interviewerne foregår personligt i hjemmet eller på et offentligt sted hvis det foretrækkes. Det er yderst vigtigt, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen, så resultaterne bliver pålidelige. Alle som kontaktes, er tilfældigt udvalgt.

Resultaterne fra EWCS bliver brugt til at:

  • følge udviklingen og udfordringer omkring jobkvalitet 
  • analysere resultaterne af beskæftigelsespolitik set fra et jobkvalitetsperspektiv
  • identificere risikogrupper og problematiske spørgsmål såvel som fremskridt
  • bidrage til nye politikker for mennesker på arbejdsmarkedet

De første resultater fra undersøgelsen offentliggøres i 2021. Alle indsamlede oplysninger anonymiseres så enkeltpersoner ikke kan identificeres i resultaterne. Dette er i overensstemmelse med lovgivningen i de enkelte lande og Den Europæiske Union. En privatlivsmeddelelse kan læses på www.ipsos.uk/EWCS7

For yderligere oplysninger, kontakt Sophia MacGoris, forskningsmedarbejder, på smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar