Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår 2020

Feltarbejdet til den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene for 2020 indstillet på grund af covid-19

Den 3. februar 2020 indledte Eurofound feltarbejdet til den seneste udgave af sin skelsættende europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS). På grund af covid-19-pandemien blev agenturet imidlertid efter kun syv uger tvunget til at indstille det indledende feltarbejde i form af personlige samtaler. Eurofound vil inden for nærmeste fremtid stille dokumentation til rådighed, f.eks. metodologiske rapporter og spørgeskemaet.

Fra marts til juli 2021 vil Eurofound for første gang gennemføre en ny runde af feltarbejde med henblik på EWCS, hvilket bliver ved hjælp af computerformidlet telefoninterview (CATI).

Du kan få flere oplysninger om EWCS ved at kontakte Sophia MacGoris (tlf.: +353 1 204 3100, e-mail smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar