European Working Conditions Survey 2021

I 2021 gennemførte Eurofound en ny runde feltarbejde med henblik på den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS). For første gang blev respondenterne kontaktet via computerstøttede telefoninterview (CATI).

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er blevet udvidet til at omfatte over 70 000 arbejdstagere i 36 europæiske lande. Disse omfatter EU-medlemsstaterne, Det Forenede Kongerige, Norge, Schweiz, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien. Ændringen af undersøgelsesmetoden til computerstøttede telefoninterview svarer til andre lignende undersøgelser under covid-19-pandemien.

Den ekstraordinære udgave af EWCS 2021 giver Eurofound mulighed for at give sammenlignelig og repræsentativ information om jobkvaliteten på et tidspunkt, hvor arbejdslivet har undergået betydelige ændringer, og hvor det er afgørende, at folk i arbejde er i stand til at bidrage til genopretningen. Som følge af ændringen i interviewformen kan man imidlertid ikke sammenligne med tidligere udgaver af undersøgelsen, og mulighederne for at analysere tendenser over tid vil være begrænsede.

Metodologi

Eurofounds undersøgelsespartner Ipsos og dets nationale partnere gennemførte telefoninterviews på hvert lands nationale sprog: Undersøgelsen havde 54 sprogudgaver inklusive tilpasninger til varianter af de nationale sprog. Undersøgelsen er i overensstemmelse med industristandarder for etik og databeskyttelseslovgivning . Respondenterne blev udvalgt ved hjælp af tilfældige direkte opkald til mobiltelefonnumre. Stikprøvestørrelserne for hvert land spænder fra 1 000 til 4 200 interview, hvilket giver mulighed for estimater af høj kvalitet på europæisk plan. Dette er til gavn for analysen af de tematiske moduler og udviklingen af dybtgående sekundære analyser og giver også mulighed for rapportering og analyse af jobkvalitet på nationalt plan.

Spørgeskemaet er tilgængeligt på alle sprog, og de første resultater (på engelsk) og mikrodata vil blive offentliggjort i december 2022. Oplysninger om tilgængeligheden af dataene og hvordan man får adgang til dem vil blive meddelt tættere på offentliggørelsesdatoen.

Baggrund

Eurofound måtte indstille de personlige interviews til 2020-udgaven af EWCS efter kun syv uger på grund af covid-19-pandemien. Eurofound vil inden for den nærmeste fremtid stille dokumentation til rådighed som f.eks. metodologiske rapporter og spørgeskemaet.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om EWCS fås ved henvendelse til Sophia MacGoris (tlf.: +353 1 204 3100, E-mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar