Kvalitetssikring af Eurofound-undersøgelser

Kvalitetssikring af undersøgelser

Eurofound ønsker at sikre en høj kvalitet i undersøgelsesdata ved at overholde fælles aftalte standarder for undersøgelsesmetoder og procedurer. Det sker ved at følge kvalitetskriterierne i det europæiske statistiske system (ESS), hvad angår udformning, gennemførelse og kvalitetsvurdering. For Eurofound-undersøgelser anvendes kriterierne som følger:

  • Relevans: Sikring af, at undersøgelsen opfylder aktuelle og potentielle brugeres behov
  • Præcision: Brug af data, for hvilke skønnene er så tæt på de rigtige værdier som muligt. Rent praktisk sker dette ved at minimere antallet af fejl i undersøgelsen
  • Aktualitet og præcision: Formidling af data så tæt på referenceperioden som muligt og efter tidsplanen for frigivelsen af dataene
  • Tilgængelighed og tydelighed: Sikring af, at brugerne let får adgang til undersøgelsesresultater og data samt tilbud om at få de baggrundsoplysninger, som er nødvendige for at fortolke resultaterne
  • Sammenhæng og sammenlignelighed: Gennemgang af dataene sammen med andre relevante data fra andre kilder og vurdering af, om forskellene skyldes forskelle i reelle værdier. Kontrol af dataenes sammenlignelighed på tværs af geografiske områder og over tid.

Målet er løbende at forbedre undersøgelsernes kvalitet og omkostningseffektivitet. Kvalitetskriterier og de trin i processen,  som er nødvendige for at opfylde disse kriterier, er anført i udbudsspecifikationerne og i den detaljerede plan over undersøgelsesprocessen.  Der findes procedurer for kontrol af alle aspekter i udarbejdelsen af undersøgelsen, feltarbejde og databehandling samt indsamling af omfattende dokumentation for, hvordan kvalitetskriterierne skal opfyldes.

Undersøgelsernes indvirkning på den politiske beslutningstagning og brug af data i forskning overvåges regelmæssigt. Der indsamles oplysninger om, hvordan undersøgelserne opfylder brugernes behov. Endvidere iværksættes der eksterne kvalitetsvurderinger af data og undersøgelsesprocesser, som offentliggøres.