Den europæiske virksomhedsundersøgelse — Datavisualisering

Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) for 2019, der blev gennemført i fællesskab af Eurofound og Cedefop, giver indblik i praksis på arbejdspladsen med hensyn til arbejdstilrettelæggelse, forvaltning af menneskelige ressourcer, brug af færdigheder og strategier for færdigheder samt direkte og indirekte medarbejderdeltagelse i europæiske virksomheder.

I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.