Europæisk virksomhedsundersøgelse 2009 (ECS) - Personalepraksis

Personalepraksis

  • Det er blevet almindelig praksis at have personale med tidsbegrænsede kontrakter i over halvdelen (54 %) af alle de virksomheder, som er omfattet af ECS 2009
  • Lidt mere end hver femte virksomhed havde vikarer ansat i løbet af de 12 måneder inden undersøgelsesinterviewet
  • I EU anfører lidt over fire ud af fem virksomheder, at teamwork i høj grad kendetegner tilrettelæggelse af arbejdet
  • Tre ud af fire virksomheder vurderer behovet for videreuddannelse systematisk. Dette betyder dog ikke, at der rent faktisk gennemføres videreuddannelse.

Bemærk: Videoen er kun på engelsk.