Europæisk virksomhedsundersøgelse (ECS) 2009 - Finansielle resultater

Feltarbejdet, som blev udført pr. telefon, til den europæiske virksomhedsundersøgelse 2009 (ECS) blev afsluttet i 2009. Data fra de ca. 30 000 virksomheder, som deltog i hele Europa, bør i høj grad bidrage til at forbedre den politiske beslutningstagning i Den Europæiske Union.

Eurofound og dens vigtigste interessenter besluttede, at det ville være nyttigt at få nogle indikationer på de finansielle resultater i de virksomheder, som deltog i undersøgelsen. Finansielle resultater kan være en interessant baggrundsvariabel, der kan bidrage til vurderingen af de politikker og den praksis, som virksomhederne anvender inden for områder som fleksibilitet, personalestyring og social dialog.

Den valgte metode bestod af to moduler:

  • Først og fremmest blev der i hovedspørgeskemaet til ECS stillet en række spørgsmål vedrørende virksomhedens subjektive foranstaltninger inden for finansielle resultater og arbejdskraftens produktivitet baseret på holdningerne hos de adspurgte ledere.
  • Det andet modul (finansielle resultater) havde til formål at validere disse subjektive foranstaltninger og udvide de analyserede datas analysepotentiale. Der blev indsamlet yderligere oplysninger om resultaterne fra private virksomheder i fem lande – Finland, Tyskland, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige, – som står for forskellige ‘velfærdsordninger’.

Opfølgning

Som bekendtgjort i slutningen af det oprindelige telefoninterview vendte TNS Infratest Socialforschung GmbH tilbage til de private virksomheder i de relevante lande med et par opfølgende spørgsmål. Formålet med dette korte spørgeskema var at uddybe svarene fra telefoninterviewet og gøre datasættet mere værdifuldt i forhold til videnskabelig analyse. Det indeholdt en række spørgsmål om finansielle resultater, og for at besvare dem fyldestgørende kan det have været nødvendigt at se i virksomhedens arkiver for at finde præcise svar.

Resultaterne af dette modul om finansielle resultater offentliggøres...