Europæisk virksomhedsundersøgelse 2009 (ECS) - Variable lønninger

Variable lønninger og økonomisk deltagelse

  • På tværs af EU bruger en tredjedel af alle virksomheder med 10 medarbejdere eller derover lønelementer, der fastsættes på grundlag af individuelle præstationer. Lidt over halvdelen (53 %) af alle medarbejdere deltager. Over halvdelen af medarbejderrepræsentanterne (54 %) støtter bredt disse ordninger, idet der er store forskelle landene imellem.
  • Ifølge data fra ECS praktiserer 14 % af alle private virksomheder med 10 medarbejdere eller derover i EU en form for overskudsdeling. Langt den største forekomst rapporteres i Frankrig, hvor over en tredjedel (35 %) af alle private virksomheder har en overskudsdelingsordning.

Bemærk: Videoen er kun på engelsk.