Europæisk virksomhedsundersøgelse 2009 (ECS)

Fleksible arbejdstider

  • Over halvdelen (56 %) af alle virksomheder i Europa tilbyder en eller anden form for flekstidsordninger
  • Omkring to tredjedele af de undersøgte virksomheder tilbød medarbejderne ansættelse på deltid
  • I løbet af de 12 måneder inden undersøgelsen blev spidsbelastninger håndteret ved hjælp af overarbejde for medarbejderne i lidt over to tredjedele (68 %) af virksomhederne. Overarbejde er relativt jævnt fordelt på tværs af de forskellige brancher.
  • Atypiske arbejdstider ligger fortsat stabilt og anvendes af betydeligt færre virksomheder end andre former for fleksible arbejdstider. I omkring 44 % af virksomhederne i EU er der medarbejdere, som regelmæssigt skal arbejde på atypiske tidspunkter, fortrinsvist på lørdage (40 %).

Bemærk: Videoen er kun på engelsk.