Europæisk virksomhedsundersøgelse 2009 (ECS) - Social dialog

Social dialog på arbejdspladsen

  • Næsten fire ud af 10 virksomheder (37 %) i undersøgelsen rapporterede om en institutionel form for medarbejderrepræsentation, som dækker mere end 60 % af medarbejderne
  • Over to ud af tre arbejdstagere i EU er omfattet af en overenskomstaftale: I den overordnede økonomi er tallet 69 %, mens det er 67 % i den private sektor alene
  • Medarbejderrepræsentanter i Europa synes generelt at mene, at der er en god samarbejdskultur med interaktion mellem dem selv og virksomhedens ledelse
  • Europæiske ledelser er generelt positive omkring virkningen af social dialog og medarbejderrepræsentation på arbejdspladsen
  • Omkring 80 % af de adspurgte repræsentanter hævder, at medarbejderne støtter deres arbejde.

Bemærk: Videoen er kun på engelsk.