Den europæiske virksomhedsundersøgelse 2013 - Spørgeskema

En vigtig forudsætning for en vellykket undersøgelse er et spørgeskema af høj kvalitet. Eurofound lægger derfor meget arbejde i udarbejdelsen af sine spøgeskemaer, og spørgeskemaet til den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse er blevet grundigt forberedt af de interne medarbejdere.

Det er baseret på to baggrundsdokumenter, som udgør de begrebsmæssige rammer for spørgeskemaet. Det første dokument omhandler arbejdstilrettelæggelse og medarbejderinddragelse, mens det andet vedrører den sociale dialog på arbejdspladsen som drivkraft for medindflydelse.

Spørgeskemaet er desuden udarbejdet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, som udover repræsentanter for internationale organisationer og Eurofounds tredelte bestyrelse består af eksperter inden for området fra forskellige EU-lande. Eksperterne arbejder enten med spørgeskemaer i deres respektive lande eller deltager i europæiske forskningsprojekter som for eksempel MEADOW.

Processen har omfattet en første oversættelse fra engelsk til tysk og fransk, for at der kunne lægges sidste hånd på den engelske originaludgave af spørgeskemaet. Desuden er der gennemført forhåndstest i tre lande.

For at sikre en vellykket europæisk undersøgelse er det også vigtigt, at de sprogversioner, der anvendes i de enkelte lande, er af god kvalitet og sammenlignelige. Den omfattende oversættelsesprocedure, som vi og vores kontrahenter anvender, afspejler hvor vigtigt det er, at oversættelserne er af høj kvalitet.

Den engelske originaludgave af spørgeskemaet til interviewet med ledelsen og interviewet med medarbejderrepræsentanterne kan downloades.