Europæisk undersøgelse af livskvalitet 2007

Eurofounds anden europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS), som blev gennemført i 2007, indeholder omfattende gennemgang af forskellige sociale realiteter i de 27 medlemsstater og omfatter desuden Norge og kandidatlandene Tyrkiet, Makedonien og Kroatien.

Mange af de spørgsmål, som blev stillet i den første EQLS i 2003, blev stillet igen vedrørende spørgsmål som beskæftigelse, indkomst, uddannelse, bolig, familie, sundhed, balance mellem arbejde og fritid, livstilfredshed og opfattet samfundskvalitet. Med to datasæt kan undersøgelsesteamet nu måle, hvordan folks liv har ændret sig i de mellemliggende år.

Data fra EQLS og andre supplerende kilder forsyner endvidere Eurofounds elektroniske database med statistiske indikatorer for livskvalitet (EurLIFE).