EQLS 2012 - Metodologi

I bestræbelserne på at levere sammenlignelige og pålidelige data om livskvaliteten i hele Europa har Eurofound udarbejdet en ensartet metodologisk tilgang og et ensartet kvalitetssikringssystem. Gennem årene er metodologien blevet forbedret, nye spørgsmål er blevet indarbejdet, og det geografiske anvendelsesområde er vokset i takt med EU's udvidelser.

Feltarbejdsperiode: September 2011-februar 2012 (EU-medlemsstater) og maj-august 2012 (lande uden for EU).

Kontrahent: GfK Significant (Belgien).

Dækning: 27 EU-medlemsstater og 7 lande uden for EU (Kroatien, Island, Kosovo, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien, Tyrkiet).

Målgruppe: Målgruppen er samtlige personer i alderen 18 år og derover med bopæl i ovennævnte lande.

Stikprøve: Den grundlæggende stikprøve er en stratificeret tilfældig udvælgelse i flere trin. Hvert land er efter region og urbaniseringsgrad inddelt i sektioner, ud fra hvilke et antal primære stikprøveenheder udvælges tilfældigt. Derefter udvælges en tilfældig stikprøve af husstande i hver enkelt primær stikprøveenhed. Endelig er det i den enkelte husstand den person med førstkommende fødselsdag, der vælges til interview.

Stikprøvestørrelse: Stikprøvestørrelsen varierer fra 1 000 (små lande) til 3 000 (store lande). Ved feltarbejdets afslutning var det samlede antal interview 43 636.

Undersøgelsestype: Spørgeskemabaseret undersøgelse med personlige interview i folks hjem på det/de nationalsprog, der tales i det enkelte land.

Interviewform: Personlige interview i folks hjem med en gennemsnitsvarighed på 38 minutter i EU-27 og 39 minutter i lande uden for EU.

En teknisk rapport (engelsk, .pdf, 1MB) om den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) er tilgængelig.