EWCS 2010 - Prøveudtagning

Den stikprøve, som anvendes i den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, er repræsentativ for personer over 15 år (over 16 år i Spanien, Det Forenede Kongerige og Norge), som er i arbejde, og som er bosiddende i det land, der undersøges. I alle lande er der anvendt en stikprøveundersøgelse i flere trin.

I første trin blev der udtaget primærenheder (PSU'er) inddelt efter geografiske regioner (NUTS 2-niveau eller derunder) samt urbaniseringsgrad. Derefter blev der udtaget stikprøver i alle PSU-husstande. I lande med et opdateret adresse- eller befolkningsregister blev dette brugt som grundlag for prøveudtagningen. Hvis der ikke fandtes et sådant register, blev der anvendt en tilfældig udvælgelsesprocedure. I den femte EWCS blev optællingen af adresser gennem denne tilfældige udvælgelsesprocedure for første gang adskilt fra interviewtrinnet. Endelig blev der anvendt en screeningprocedure til at udvælge kvalificerede respondenter i de enkelte husstande.

Målet var at gennemføre 1 000 interview i alle lande med undtagelse af Slovenien (1 400), Det Forenede Kongerige, Italien og Polen (1 500), Tyskland og Tyrkiet (2 000), Frankrig (3 000) og Belgien (4 000). Den slovenske, franske og belgiske regering benyttede den af Eurofound tilbudte mulighed for at betale for en tilføjelse til den indledende stikprøvestørrelse. Det gennemførte antal interview i de enkelte lande er sammenfattet i nedenstående tabel:

Antal gennemførte interview:

Belgien

4001

Irland

1003

Østrig

1003

Kroatien

1100

Bulgarien

1014

Italien

1500

Polen

1500

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1100

Tjekkiet

1000

Cypern

1000

Portugal

1000

Tyrkiet

2100

Danmark

1069

Letland

1001

Rumænien

1017

 

 

Tyskland

2133

Litauen

1004

Slovenien

1404

Albanien

1000

Estland

1000

Luxembourg

1000

Slovakiet

1002

Kosovo

1018

Grækenland

1037

Ungarn

1006

Finland

1028

Montenegro

1041

Spanien

1008

Malta

1000

Sverige

1004

 

 

Frankrig

3046

Nederlandene

1017

Det Forenede Kongerige

1575

Norge

1085

Yderligere oplysninger findes i rapporten om gennemførelsen af prøveudtagningen.