EWCS 2010 - Vægtning

Som i de tidligere bølger af EWCS skal der anvendes tre typer vægte for at sikre, at resultater baseret på data fra den femte EWCS kan anses for at være repræsentative for arbejdstagere i Europa.

  1. Vægtning af udvælgelsessandsynlighed
    På grund af den måde, som prøveudtagningsprocessen er udformet på, har personer i husstande med få arbejdstagere en større chance for at blive udvalgt til stikprøven end personer i husstande med flere arbejdstagere. Eksempelvis er sandsynligheden for, at en person i en husstand med én person i beskæftigelse udvælges, 100 %, mens den falder til 50 % for personer i en husstand med to personer i arbejde. Vægtning af udvælgelsessandsynlighed (eller designvægte) udformes for at tage højde for dette.
  2. Vægtning af efterfølgende stratificering
    På grund af forskelle i viljen og evnen til at deltage i undersøgelsen er visse grupper overrepræsenteret, mens andre grupper er underrepræsenteret i EWCS-stikprøven. For at sikre, at resultaterne giver et præcist billede af populationen af arbejdstagere i hvert land, er der behov for vægtning af efterfølgende stratificering. Vægten beregnes ved at sammenligne EWCS med arbejdsstyrkeundersøgelsen (Eurostat) med hensyn til respondenternes køn, alder region, beskæftigelse og økonomiske sektor. 
  3. Supranationale vægtninger
    Forskellen på størrelsen af de enkelte landes arbejdsstyrke afspejles ikke fuldt ud i stikprøvestørrelsen. For at sikre, at store lande vejer tungere i EU-resultater, skal der anvendes supranational vægtning i analyser på europæisk plan.

Yderligere oplysninger findes i vægtningsrapporten [.pdf, 3.7MB, kun engelsk].