Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene i 2015 – spørgeskema

En vigtig forudsætning for en vellykket undersøgelse er et spørgeskema af høj kvalitet: Eurofound lægger derfor meget arbejde i udarbejdelsen og oversættelsen heraf. Hver gang den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene gennemføres, bliver spørgeskemaet revideret med støtte fra eksperter og politiske aktører og vejledning fra Eurofounds interessenter.

I spørgeskemaet i forbindelse med den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene indgår spørgsmål fra tidligere undersøgelser for at muliggøre analyser over tid. Det indeholder også nye spørgsmål, som behandler nye udfordringer og politiske spørgsmål af interesse. Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet – og i forbindelse med analysen heraf – har integrering af ligestillingsaspektet været et vejledende princip.

Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene tilsigter at indsamle oplysninger om arbejdstagernes konkrete erfaringer. Det omfatter følgende emner:

  • fysiske og psykosociale risikofaktorer
  • arbejdstid: længde, tilrettelæggelse, forudsigelighed og fleksibilitet, balance mellem arbejde og fritid
  • arbejdssted
  • arbejdstempo, faktorer, som er bestemmende for tempoet
  • arbejdstagerdeltagelse, HR-politikker og arbejdstilrettelæggelse (f.eks. opgaverotation), arbejdstagerrepræsentation
  • udnyttelse af færdigheder, kognitive dimensioner af arbejde, beslutningsbeføjelser og læring på arbejdspladsen
  • ansættelsesvilkår: jobsikkerhed og -usikkerhed
  • sociale relationer på arbejdspladsen: støtte, tillid, samarbejde, diskrimination, vold
  • kønsrelaterede spørgsmål: kønsopdeling, husstandssammensætning, ulønnet arbejde, andel af kvinder i overordnede stillinger
  • trivsel og sundhed, indtjening og økonomisk sikkerhed.

Anvendte sprogversioner i hvert af de lande, der indgår i den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar