Ændringer på arbejdsmarkedet

29 oktober 2020

Beskæftigelseslandskabet omformes løbende af strukturelle ændringer, som i høj grad er drevet af teknologi og globaliserRead more

Beskæftigelseslandskabet omformes løbende af strukturelle ændringer, som i høj grad er drevet af teknologi og globalisering. Men andre faktorer såsom demografiske ændringer og nye forretningsmodeller har også meget betydelige konsekvenser for resultaterne på arbejdsmarkedet og forskellige andre aspekter af de europæiske borgeres arbejdsliv.

Efter vedtagelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi i 1997 forpligtede medlemsstaterne sig til at opstille en række fælles mål for beskæftigelsespolitikken. Hovedformålet er at skabe flere og bedre job i hele EU. Det indgår nu som en del af Europa 2020-strategien for vækst og gennemføres via det europæiske semester, en årlig proces, der skal fremme en snæver politiksamordning blandt EU-medlemsstater og EU-institutioner.

Read less

Seneste opdateringer

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Just 31% of companies capitalise fully on direct employee involvement to enhance performance and well-being

Fewer than one-third (31%) of companies in the EU27 facilitated the regular direct participation of employees in...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

Eurofound tilvejebringer oplysninger om forskellige aspekter af arbejdsmarkedets tilpasning til strukturelle ændringer og om, hvordan denne tilpasning både i medlemsstaterne og på europæisk plan bedst kan fremme bedre leve- og arbejdsvilkår. Forandringer på arbejdsmarkedet, organisatoriske omstruktureringer og jobskabelse er af central betydning for aktiviteterne på dette område, og det samme gælder forskning vedrørende nye former for beskæftigelse. Der er særligt fokus på konsekvenserne for forskellige grupper såsom unge og kvinder.

Væsentlige bidrag

Det seneste arbejde på dette område har haft fokus på forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens og på at øge kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse. Eurofound har også undersøgt nye former for beskæftigelse, der adskiller sig fra traditionel beskæftigelse.

En gennemgang af, hvilke beskæftigelseseffekter en reduktion af de indirekte lønomkostninger har for arbejdsgivere, ser nærmere på de politiske reformer, der er vedtaget siden 2008 i EU-medlemsstaterne for at stimulere efterspørgslen efter arbejdskraft. 

European Restructuring Monitor (ERM) har overvåget de beskæftigelsesmæssige virkninger af store omstruktureringer i Europa siden 2002.

European Jobs Monitor (EJM) har i mange år været banebrydende for den jobbaserede tilgang for bedre at forstå den ændrede beskæftigelsesstruktur i Europa.

ERM-ressourcer

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ændringer på arbejdsmarkedet

Abonnér
  • Publications (1631)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ændringer på arbejdsmarkedet

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.