Nye former for beskæftigelse

02 juli 2020

Sociale, økonomiske og teknologiske forandringer i Europa har ført til nye former for beskæftigelse over hele Europa. Mange af disse er meget anderledes end traditionelt "arbejde". De forandrer det traditionelle en-til-en-forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstagerRead more

Sociale, økonomiske og teknologiske forandringer i Europa har ført til nye former for beskæftigelse over hele Europa. Mange af disse er meget anderledes end traditionelt "arbejde". De forandrer det traditionelle en-til-en-forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. De er også kendetegnet ved utraditionelle arbejdsmønstre og arbejdssteder.

Read less

Recent updates

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

The changing nature of work in the digitised workplace

This report will draw from case studies of establishments across the EU that have introduced advanced digital...
Forthcoming

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

This flagship publication provides an overview of developments in Europe in the wake of the global financial crisis, as...

EU context

Top

De politiske beslutningstagere i EU er interesserede i, hvordan disse nye former for beskæftigelse kan bidrage til at skabe et mere fleksibelt og inklusivt arbejdsmarkRead more

De politiske beslutningstagere i EU er interesserede i, hvordan disse nye former for beskæftigelse kan bidrage til at skabe et mere fleksibelt og inklusivt arbejdsmarked. Der foregår også diskussioner om, hvordan man kan legalisere en praksis med sort arbejde, og hvordan man sikrer tilstrækkelig social beskyttelse og acceptable arbejdsvilkår. Noget helt centralt i debatten er, hvordan man undgår en situation, hvor disse nye beskæftigelsesformer er mindre gunstige for arbejdstagerne end mere etablerede typer af beskæftigelse.

Europa-Kommissionen tog spørgsmålet om arbejdsvilkår op i sit baggrundsnotat til det sociale trepartsforum i 2011 om gennemførelsen af Europa 2020-flagskibsinitiativet "En dagsorden for nye kvalifikationer og job". I sin meddelelse fra 2012 "Et opsving med høj beskæftigelse" fremhævede Kommissionen, at den prioriterer genoprettelse af dynamikken på arbejdsmarkederne. I henhold til denne prioritering iværksætter Eurofound et projekt om kortlægning af nye former for beskæftigelse i Den Europæiske Union og i Norge.

Eurofounds arbejde

Med henblik på at udfylde de eksisterende huller i vores viden begyndte Eurofound i 2013 at undersøge kendetegnene ved nye former for beskæftigelse i EU-medlemsstaterne. Undersøgelserne fokuserede også på følgevirkningerne for arbejdsvilkårene og arbejdsmarkedet.

Væsentlige bidrag

Eurofound gennemførte en kortlægning i hele Europa for at identificere nye tendenser. Dette projekt førte til en opstilling af ni hovedtyper af nye beskæftigelsesformer, der enten er nye eller er blevet mere og mere udbredt i EU-medlemsstaterne siden 2000. En række casestudier, der blev gennemført som led i undersøgelsen, viser, hvordan disse nye beskæftigelsesformer fungerer i medlemsstaterne, og deres indvirkning på arbejdsvilkårene og arbejdsmarkedet.

Eurofound fortsætter sin detaljerede undersøgelse af nogle af de nye tendenser, der blev identificeret. Ved forskningen i 2016 kiggede man især på potentialet ved strategisk deling af medarbejdere og de positive muligheder for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

I en fælles undersøgelse udført af Eurofound og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) analyseres virkningerne af fjernarbejde og mobilt IKT-arbejde på arbejdsmarkedet. 

Ressourcer

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (45)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work