Livskvalitet og offentlige serviceydelser

30 April 2020

Livskvalitet er et bredt begreb, der omfatter en række forskellige dimensioner. Det omfatter både objektive faktorer såsom sundhed, arbejdsstatus og levevilkår samt de subjektive vurderinger af en persons livssituation og opfattelse af kvaliteten af samfundet. Tilgængeligheden og kvaliteten af offentlige serviceydelser er vigtige faktorer for livskvalitet. Disse serviceydelser, herunder sundheds- og omsorgsydelser, uddannelse og boliger, danner grundlag for social beskyttelse, samhørighed og inklusion og er også tæt forbundet med graden af tillid til offentlige myndigheder og institutioner.

I denne forbindelse står nutidens politiske beslutningstagere over for kritiske udfordringer, herunder finanskrisens indvirkning, en aldrende demografi, intern mobilitet og migration i EU. Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse er et flagskibsinitiativ under Kommissionens Europa 2020-strategi, som fastsætter ambitiøse målsætninger om at mindske fattigdom. Der er også behov for sociale investeringer til støtte for borgernes fulde deltagelse i det sociale liv og på arbejdsmarkedet. Den sociale investeringspakke fremmer mere effektive socialpolitikker samt bedre fungerende strategier for aktiv inklusion i medlemsstaterne. Kommissionen lancerede pakken om den europæiske søjle for sociale rettigheder i april 2017, som omfatter principperne og rettighederne vedrørende adgangen til og kvaliteten af offentlige serviceydelser i relation til lige muligheder og social beskyttelse og inklusion.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Livskvalitet og offentlige serviceydelser

Eurofounds arbejde

I de seneste fire årtier har Eurofound undersøgt og analyseret mange af disse emner. Det har indsamlet data fra hele Europa om en række dimensioner af livskvalitet – levestandard, sundhed, subjektiv trivsel, familie, social udstødelse, omsorg og balance mellem arbejdsliv og privatliv, boligforhold og boligmiljø, offentlige serviceydelser og kvaliteten af samfundet.

Væsentlige bidrag

Eurofounds europæiske livskvalitetsundersøgelse (EQLS) har siden 2003 indsamlet harmoniserede og fuldt ud sammenlignelige data om levevilkår og livskvalitet blandt europæere og personer i kandidatlande. De hidtil fire undersøgelsesrunder giver omfattende oplysninger om udviklingen i livskvaliteten blandt forskellige socioøkonomiske grupper.

En analyse af den tredje runde (2012) giver et overblik over krisens indvirkning på det pågældende tidspunkt samt kendskab til tendenser i livskvaliteten siden 2003. Resultaterne giver yderligere indsigt i særlige aspekter som f.eks. subjektiv trivsel eller sociale uligheder og problemer, som særlige grupper, f.eks. unge eller arbejdstagere over 50, står over for.

Særskilte forskningsprojekter samt analyser fra EQLS-undersøgelsen har dannet grundlag for Eurofound-rapporter om en række relaterede emner, herunder førskoleundervisning og pasning, dårlige boligforhold og hvordan delvis pensionering kan bidrage til at forlænge arbejdslivet.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (12)

Alle (398)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (27)