Livskvalitet og offentlige serviceydelser

22 juli 2020

Livskvalitet er et bredt begreb, der omfatter en række forskellige dimensioner. Det omfatter både objektive faktorer såsom sundhed, arbejdsstatus og levevilkår samt de subjektive vurderinger af en persons livssituation og opfattelse af kvaliteten af samfundetRead more

Livskvalitet er et bredt begreb, der omfatter en række forskellige dimensioner. Det omfatter både objektive faktorer såsom sundhed, arbejdsstatus og levevilkår samt de subjektive vurderinger af en persons livssituation og opfattelse af kvaliteten af samfundet. Tilgængeligheden og kvaliteten af offentlige serviceydelser er vigtige faktorer for livskvalitet. Disse serviceydelser, herunder sundheds- og omsorgsydelser, uddannelse og boliger, danner grundlag for social beskyttelse, samhørighed og inklusion og er også tæt forbundet med graden af tillid til offentlige myndigheder og institutioner.

I denne forbindelse står nutidens politiske beslutningstagere over for kritiske udfordringer, herunder finanskrisens indvirkning, en aldrende demografi, intern mobilitet og migration i EU. Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse er et flagskibsinitiativ under Kommissionens Europa 2020-strategi, som fastsætter ambitiøse målsætninger om at mindske fattigdom. Der er også behov for sociale investeringer til støtte for borgernes fulde deltagelse i det sociale liv og på arbejdsmarkedet. Den sociale investeringspakke fremmer mere effektive socialpolitikker samt bedre fungerende strategier for aktiv inklusion i medlemsstaterne. Kommissionen lancerede pakken om den europæiske søjle for sociale rettigheder i april 2017, som omfatter principperne og rettighederne vedrørende adgangen til og kvaliteten af offentlige serviceydelser i relation til lige muligheder og social beskyttelse og inklusion.

Read less

Recent updates

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...

Living and working in Europe 2019

Living and working in Europe, Eurofound’s 2019 yearbook, provides a snapshot of the latest developments in the work and...

Now is the time for the digital transformation of social services

‘Digital transformation’ has been a buzzword in policy circles for some time now, and commitments to making it work for...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

I de seneste fire årtier har Eurofound undersøgt og analyseret mange af disse emner. Det har indsamlet data fra hele Europa om en række dimensioner af livskvalitet – levestandard, sundhed, subjektiv trivsel, familie, social udstødelse, omsorg og balance mellem arbejdsliv og privatliv, boligforhold og boligmiljø, offentlige serviceydelser og kvaliteten af samfundet.

Væsentlige bidrag

Eurofounds europæiske livskvalitetsundersøgelse (EQLS) har siden 2003 indsamlet harmoniserede og fuldt ud sammenlignelige data om levevilkår og livskvalitet blandt europæere og personer i kandidatlande. De hidtil fire undersøgelsesrunder giver omfattende oplysninger om udviklingen i livskvaliteten blandt forskellige socioøkonomiske grupper.

En analyse af den tredje runde (2012) giver et overblik over krisens indvirkning på det pågældende tidspunkt samt kendskab til tendenser i livskvaliteten siden 2003. Resultaterne giver yderligere indsigt i særlige aspekter som f.eks. subjektiv trivsel eller sociale uligheder og problemer, som særlige grupper, f.eks. unge eller arbejdstagere over 50, står over for.

Særskilte forskningsprojekter samt analyser fra EQLS-undersøgelsen har dannet grundlag for Eurofound-rapporter om en række relaterede emner, herunder førskoleundervisning og pasning, dårlige boligforhold og hvordan delvis pensionering kan bidrage til at forlænge arbejdslivet.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Livskvalitet og offentlige serviceydelser

Abonnér

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (404)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Livskvalitet og offentlige serviceydelser

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.