Livskvalitet og kvaliteten af samfundet

13 november 2020

Foruden individuelle forhold og betingelser har kvaliteten af samfundet stor indflydelse på borgernes trivsel og livskvalRead more

Foruden individuelle forhold og betingelser har kvaliteten af samfundet stor indflydelse på borgernes trivsel og livskvalitet. I de seneste år har europæere rapporteret en faldende tillid til samfundet og institutioner, samfundsmæssige spændinger, økonomisk og social usikkerhed samt opfattede uligheder og manglende retfærdighed.

Da de politiske beslutningstagere søger efter effektive måder til at forbedre europæernes livskvalitet og tage hånd om situationen for dårligt stillede samfundsgrupper, er det afgørende at have et solidt evidensgrundlag vedrørende specifikke sociale grupper.

Europa-Kommissionens sociale investeringspakke, der blev lanceret i 2013, er EU's socialpolitiske reaktion på krisen til støtte for et mere retfærdigt og inklusivt samfund. Den opfordrer medlemsstaterne til at øge de sociale investeringer og udnytte deres sociale budgetter bedre ved tilpasningen til de økonomiske og demografiske udfordringer, med særlig opmærksomhed på strategier for aktiv inklusion. Kommissionens oplæg om Europas sociale dimension, der blev offentliggjort i april 2017, indeholder også forslag til, hvordan man kan bevare den nuværende levestandard og skabe større sammenhæng i de europæiske samfund.

Read less

Seneste opdateringer

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

Siden 2003 har Eurofound hvert fjerde år indsamlet data via sin europæiske livskvalitetsundersøgelse (EQLS).

Væsentlige bidrag

Eurofound undersøger både objektive og subjektive aspekter af livskvalitet. Den tredje EQLS, der blev gennemført i 2012, undersøgte krisens indvirkning og tendenser over tid siden 2003 og identificerede nye indikatorer for sociale fremskridt. Forskningen har navnlig undersøgt, hvordan europæere opfatter kvaliteten af deres samfund, og set nærmere på tilliden til personer og institutioner og opfattede spændinger mellem sociale grupper, herunder rige og fattige, ledere og medarbejdere, etniske og religiøse grupper. Eurofound bidrager også med viden om spørgsmål vedrørende balancen mellem arbejdsliv og privatliv til arbejdstagere og omsorgspersoner og konsekvenserne af omsorgsforpligtelser for beskæftigelse, arbejds- og livskvalitet.

På grundlag af andre kilder – ved siden af EQLS – har agenturet undersøgt den sociale situation for specifikke grupper, navnlig unge og personer over 50, og gennemført forskning med henblik på at vurdere innovative politiske initiativer til at understøtte deres bidrag til samfundet. Endvidere har forskning undersøgt forskellene i livskvalitet mellem byområder og landdistrikter og set nærmere på spørgsmål såsom social udstødelse, levevilkår og tillid til lokale myndigheder. Eurofound har også undersøgt tillid til nationale og europæiske politiske institutioner og samfundsengagement under krisen.

Eurofounds nuværende forskningsprogram tager udgangspunkt i nye data fra den fjerde EQLS og forener både individuelle og samfundsmæssige dimensioner samt subjektive og objektive aspekter af trivsel. Disse oplysninger gør det muligt for Eurofound at fremlægge en oversigt over de væsentlige ændringer med hensyn til trivsel og levevilkår siden 2003, med specifikt fokus på forskellene mellem generationerne med hensyn til livskvalitet. Analysen har navnlig fokus på lokale faktorer med hensyn til livskvalitet, som ikke tidligere er blevet undersøgt udførligt i forbindelse med tidligere forskning i trivsel, f.eks.:

  • hvordan lokalsamfund engageres
  • hvordan serviceydelser og faciliteter er organiseret
  • boligkvalitet
  • sikkerhed i lokalmiljøet.

Med hensyn til kvaliteten af samfundet vil Eurofound undersøge social samhørighed og sociale spændinger nærmere. Det vil se nærmere på, hvordan tilliden til nationale institutioner og til andre personer har udviklet sig, samt social og økonomisk usikkerhed og deltagelse i samfundet. Eurofound søger at identificere den politiske relevans af disse spørgsmål og afdække de politiske beslutningstageres informationsbehov.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society