Χρονολόγιο δημοσιεύσεων 2020

New projects will be introduced and the research questions of ongoing projects may be revised in light of the COVID-19 outbreak.

Date Type Τίτλος
13 Ιανουάριος 2021 Ιστολόγιο COVID-19, Big Brother and the business case for doing better
18 Ιανουάριος 2021 Ιστολόγιο Protecting access to healthcare during COVID-19 and beyond
28 Ιανουάριος 2021 Publication Education, healthcare and housing: How access changed for children and families in 2020
01 Φεβρουάριος 2021 Συμβάν European Parliament exchange with Eurofound and EU agencies
02 Φεβρουάριος 2021 Ιστολόγιο COVID-19: A tale of two service sectors
03 Φεβρουάριος 2021 Publication Eurofound style guide
09 Φεβρουάριος 2021 Ιστολόγιο Two worlds of income support during COVID-19
24 Φεβρουάριος 2021 Ιστολόγιο Charting a positive path for platform workers
26 Φεβρουάριος 2021 Publication Εργασιακές συνθήκεςWorking conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework
08 Μάρτιος 2021 Ιστολόγιο Choosing to challenge – the EU Gender Equality Strategy one year in
09 Μάρτιος 2021 Συμβάν 15th conference on Social Monitoring and Reporting in Europe
09 Μάρτιος 2021 Publication Involvement of social partners in policymaking during the COVID-19 outbreak
11 Μάρτιος 2021 Publication COVID-19: Implications for employment and working life
23 Μάρτιος 2021 Publication Working life in the COVID-19 pandemic 2020
30 Μάρτιος 2021 Publication Quality of lifeWealth distribution and social mobility
19 Απρίλιος 2021 Publication Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States
20 Απρίλιος 2021 Συμβάν Watch the #AskTheExpert webinar: Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment?
27 Απρίλιος 2021 Συμβάν 5th UNI Europa Conference
28 Απρίλιος 2021 Ιστολόγιο Good news for gender equality as we exit the COVID-19 crisis?
29 Απρίλιος 2021 Συμβάν Watch the webinar: Addressing the social and employment impact of the pandemic - Living, working and COVID-19
04 Μάιος 2021 Ιστολόγιο COVID-19 could be a catalyst for fundamental change that will define the Future of Europe
07 Μάιος 2021 Publication Living and working in Europe 2020
10 Μάιος 2021 Publication Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year
18 Μάιος 2021 Συμβάν Sign up now #AskTheExpert webinar: EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19
Ιούνιος 2021 Publication Minimum wages: Annual review 2021
Ιούνιος 2021 Publication Socioeconomic impact of the transition to a climate-neutral economy
Ιούλιος 2021 Publication Fostering innovation in European companies: Role of workplace practices
Ιούλιος 2021 Publication Convergence in gender equality in the EU
Ιούλιος 2021 Publication Distributional aspects of the transition to a climate-neutral economy
Ιούλιος 2021 Publication Measures of living conditions: Monitoring convergence across the EU
Αύγουστος 2021 Publication Transition to a climate-neutral economy: Main issues related to socioeconomic aspects
Αύγουστος 2021 Publication Tackling labour shortages in EU Member States
Αύγουστος 2021 Publication Inequalities between regions: Trends in convergence
Σεπτέμβριος 2021 Publication Occupational dimension of the gender pay gap
Σεπτέμβριος 2021 Publication Εργασιακές συνθήκεςRight to disconnect: Exploring company practices
Σεπτέμβριος 2021 Publication Fairness and the future: perceptions and realities
Οκτώβριος 2021 Publication Workplace practices in export-oriented establishments
Οκτώβριος 2021 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector
Οκτώβριος 2021 Publication Overtime: Exploring the issues
Οκτώβριος 2021 Publication Impact of the COVID-19 crisis on young people
Οκτώβριος 2021 Publication Structural changes in the labour market: Employment impact of the first year of the COVID-19 pandemic
Οκτώβριος 2021 Publication Developments in working time 2019–2020
Οκτώβριος 2021 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector
Οκτώβριος 2021 Publication European Jobs Monitor 2021 - Gender and age
Νοέμβριος 2021 Publication Industrial relations landscape in the public services sector in Europe
Νοέμβριος 2021 Publication Work organisation and job quality in the digitised workplace
Δεκέμβριος 2021 Publication Challenges and prospects in the EU - Looking backward to move forward: Converging through crises
Δεκέμβριος 2021 Publication Impact of digitalisation on social partner organisations
Δεκέμβριος 2021 Publication European Works Councils: Challenges and solutions
Δεκέμβριος 2021 Publication Industrial Action Monitor: Collective labour disputes in the EU
Δεκέμβριος 2021 Publication Challenges and prospects in the EU: Work and employment in the digital age
Δεκέμβριος 2021 Publication Skills use and skills strategies in European establishments
Δεκέμβριος 2021 Publication COVID-19 and the impact on business continuity: Changes in workplace practices
Ιανουάριος 2022 Publication Tripartite social dialogue and policy formation: Measures to promote recovery in the aftermath of the COVID-19 crisis
Ιανουάριος 2022 Publication Impact of COVID-19 on the living conditions of older people and their care needs
Μάρτιος 2022 Publication Platform work: Mechanisms and effectiveness of initiatives to tackle issues around work and employment
Απρίλιος 2022 Publication Social dialogue and collective bargaining in hospitals and civil aviation during the Covid-19 pandemic
Μάιος 2022 Publication Telework in the EU: Regulatory frameworks and prevalence
Μάιος 2022 Publication Social services in Europe: Adapting to a new reality
Μάιος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Civil aviation sector
Ιούνιος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector
Ιούνιος 2022 Publication Developments in collective bargaining following the COVID-19 crisis
Ιούλιος 2022 Publication Place of work: Impact on job quality and the future of work
Ιούλιος 2022 Publication Trust and discontent in the age of COVID-19
Ιούλιος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Gas sector
Ιούλιος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Food and drinks sector
Ιούλιος 2022 Publication Εργασιακές συνθήκεςEWCS extraordinary edition 2021: Overview report
Αύγουστος 2022 Publication The impact of COVID-19 on multidimensional inequalities: Policy analysis
Αύγουστος 2022 Publication Investigating the gender divide in the aftermath of COVID-19
Σεπτέμβριος 2022 Publication Impact of change on work and employment in financial services
Οκτώβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector
Οκτώβριος 2022 Publication Living, working and COVID-19 e-survey report
Νοέμβριος 2022 Publication Explaining convergence: Geographical divide and impact of COVID-19
Δεκέμβριος 2022 Publication Human and ethical implications of digitisation and automation at the workplace