Χρονολόγιο δημοσιεύσεων 2020

Date Type Τίτλος
10 Ιανουάριος Publication Programming document 2017–2020: Work programme 2020
15 Ιανουάριος Ιστολόγιο Fears and hopes around future minimum wages
16 Ιανουάριος Publication Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age
20 Ιανουάριος Publication Working conditionsImproving the monitoring of posted workers in the EU
22 Ιανουάριος Publication Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe
27 Ιανουάριος Publication What makes capital cities the best places to live?
28 Ιανουάριος Συμβάν Joint event: The changing environment of the self-employed
28 Ιανουάριος Συμβάν Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs
28 Ιανουάριος Ιστολόγιο The pandora’s box of the platform economy
30 Ιανουάριος Συμβάν EU Presidency of Croatia conference on Gender Equality: Participation of women on the labour market – Benefit for society!
21 Φεβρουάριος Ιστολόγιο Europe’s low-carbon transition makes economic sense
Μάρτιος Publication Εργασιακές συνθήκεςGender equality at work
05 Μάρτιος Συμβάν Ideas Lab 2020: Europe's next stage
Μάρτιος Publication Addressing household over-indebtedness
Μάρτιος Publication Impact of digitalisation on social services
Απρίλιος Publication Labour markets in the EU: Reacting to change
Απρίλιος Publication Public servicesOut-of-school care: Provision and public policy
Απρίλιος Publication Telework and ICT-based mobile work: Work-life balance
Μάιος Publication Minimum wages in 2020: Annual review
08 Ιούλιος Συμβάν 28th European Social Services Conference - Rethink, inspire, dare: Community care
Αύγουστος Publication Capacity-building for effective social dialogue in the European Union
Οκτώβριος Publication European Company Survey 2019: Overview report
13 Οκτώβριος Συμβάν Launch of the European Company Survey 2019 (ECS 2019)
Ιούνιος Publication The changing nature of work in the digitised workplace