Χρονολόγιο δημοσιεύσεων 2019

Date Type Τίτλος
04 Φεβρουάριος Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςSlow start for gender pay transparency in Germany
05 Φεβρουάριος Publication Age and quality of life: Who are the winners and losers?
06 Φεβρουάριος Συμβάν Meeting of the Irish Parliament’s Joint Committee on European Union Affairs
07 Φεβρουάριος Publication Working conditionsParental and paternity leave – Uptake by fathers
12 Φεβρουάριος Publication Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement
15 Φεβρουάριος Ιστολόγιο Eurofound: Supporting a Social Europe
21 Φεβρουάριος Συμβάν CEPS Ideas Lab 2019
28 Φεβρουάριος Publication Company initiatives to align apprenticeships to advanced manufacturing
06 Μάρτιος Συμβάν Promoting independent living and participation in society for people with disabilities
07 Μάρτιος Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςWomen in management: If we want to get serious about gender equality we need to talk about job quality
14 Μάρτιος Publication Trade scenario: Employment implications in Europe of a large increase in global tariffs
20 Μάρτιος Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςWe need to boost motivation at work to ease Europe’s demographic headache
01 Απρίλιος Publication Reshoring in Europe: Overview 2015–2018
02 Απρίλιος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςEU Presidency conference on labour mobility
04 Απρίλιος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςInformal meeting of the EU Employment Committee (EMCO)
09 Απρίλιος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςConference on Health and Safety at Work
09 Απρίλιος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςInformal meeting of EU Employment and Social Policy Ministers (EPSCO)
09 Απρίλιος Ιστολόγιο The future of manufacturing – is it in Europe?
10 Απρίλιος Publication Technology scenario: Employment implications of radical automation
10 Απρίλιος Publication The future of manufacturing in Europe
11 Απρίλιος Συμβάν The Future of Manufacturing in Europe
17 Απρίλιος Publication Seniority-based entitlements: Extent, policy debates and research
17 Απρίλιος Ιστολόγιο Seniority entitlements: A policy of the past, or a fix for the future?
01 Μάιος Publication Εργασιακές συνθήκεςRest breaks from work: Overview of regulations, research and practice
02 Μάιος Publication Is rural Europe being left behind?
02 Μάιος Ιστολόγιο Restructuring: We need to make sure those that stay behind are not forgotten
06 Μάιος Publication Εργασιακές συνθήκεςWorking conditions in a global perspective
08 Μάιος Ιστολόγιο Keeping rural Europe connected
13 Μάιος Publication Εργασιακές συνθήκεςWorking conditions and workers' health
14 Μάιος Ιστολόγιο ICT-enabled flexible working – All plain sailing?
15 Μάιος Συμβάν Key dimensions of Industrial Relations – From mapping to capacity building
16 Μάιος Publication Restructuring trends: 2018 in review
20 Μάιος Publication Living and working in Europe 2015-2018
23 Μάιος Publication The involvement of social partners in national policymaking
30 Μάιος Ιστολόγιο What now for Europe?
04 Ιούνιος Publication Minimum wages in 2019 - Annual review
06 Ιούνιος Συμβάν European Federation of Public Service Unions - Eurofound fringe event
12 Ιούνιος Publication Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries
13 Ιούνιος Συμβάν Watch webinar: Flexible working in the digital age - Is everyone a winner? 
19 Ιούνιος Publication Role of public services in integrating refugees and asylum seekers
28 Ιούνιος Publication Life and society in the EU candidate countries
01 Ιούλιος Publication Consolidated annual activity report of the Authorising Officer for the year 2018
01 Ιούλιος Ιστολόγιο Are computers making work more routine and less social?
03 Ιούλιος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςHigh-level conference - Enhancing sustainable growth: skills and smart work organisation in the digital era
03 Ιούλιος Συμβάν International symposium 'Future of Work'
03 Ιούλιος Publication Inequalities in the access of young people to information and support services
11 Ιούλιος Publication Quality of health and care services in the EU
17 Ιούλιος Ιστολόγιο What will be the impact of the new Spanish minimum wage?
17 Ιούλιος Ιστολόγιο Member States still getting to grips with the single labour market
05 Σεπτέμβριος Συμβάν ILERA European Congress 2019 - Perspectives of employment relations in Europe
16 Σεπτέμβριος Συμβάν Employment Committee (EMCO) hosted by the Presidency
17 Σεπτέμβριος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςDBEI ILO NUI Conference - The Declaration of Philadelphia revisited marking the centenary of the International Labour Organization
18 Σεπτέμβριος Συμβάν High-level conference on the economy of well-being
23 Σεπτέμβριος Publication Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards?
25 Σεπτέμβριος Publication Upward convergence in employment and socioeconomic factors
26 Σεπτέμβριος Συμβάν Watch the video: Economic and social convergence in the EU - Making it happen!
02 Οκτώβριος Publication Annual review of working life 2018
03 Οκτώβριος Publication Working time in 2017–2018
07 Οκτώβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Banking sector
07 Οκτώβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Insurance sector
07 Οκτώβριος Publication European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level
09 Οκτώβριος Συμβάν Social Inclusion Week – Generation Game: social insecurities and inequalities
15 Οκτώβριος Publication Role of health and care services in improving well-being and economic performance: Perspectives from the EQLS
15 Οκτώβριος Publication Εργασιακές συνθήκεςHow to respond to chronic health problems in the workplace?
17 Οκτώβριος Ιστολόγιο Let’s move beyond platitudes on platform work
22 Οκτώβριος Publication Challenges and prospects in the EU: Quality of life and public services
29 Οκτώβριος Ιστολόγιο Where are all the good jobs?
30 Οκτώβριος Publication Recent developments in the state of the middle classes
05 Νοέμβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Private security sector
05 Νοέμβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: ICT and telecoms sector
12 Νοέμβριος Ιστολόγιο 100 years of 8-hour working days
15 Νοέμβριος Ιστολόγιο Future of work: What can we learn from cooperatives and social enterprises?
26 Νοέμβριος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςThe effects of digitalisation on the quality of working life
Νοέμβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Industrial cleaning sector
Νοέμβριος Publication Labour market segmentation: Piloting a new quantitative and policy analysis
Νοέμβριος Publication Facts and figures on European sectoral social dialogue
Νοέμβριος Publication Εργασιακές συνθήκεςHow does your birthplace affect your workplace?
Δεκέμβριος Publication Neighbourhood quality and public services in major European cities
Δεκέμβριος Publication Improving monitoring of posted workers in the EU
Δεκέμβριος Publication Progress in convergence on working conditions
Δεκέμβριος Publication Household composition and well-being
Δεκέμβριος Publication Gender equality: Funding for women entrepreneurs
Δεκέμβριος Publication Εργασιακές συνθήκεςCasual work: Extent and implications
Δεκέμβριος Publication State of play: Convergence in 2019
Ιανουάριος Publication Εργασιακές συνθήκεςGender equality - Women and men at work
Ιανουάριος Publication Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age
Ιανουάριος Publication Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe
Φεβρουάριος Publication Telework and ICT-based mobile work: Work-life balance
Μάρτιος Publication Impact of digitalisation on health and social services
Απρίλιος Publication Public servicesOut-of-school care: Provision and public policy
Μάιος Publication Capacity-building for effective social dialogue in the European Union
Οκτώβριος Publication European Company Survey 2019: Overview report