Χρονολόγιο δημοσιεύσεων 2020

New projects will be introduced and the research questions of ongoing projects may be revised in light of the COVID-19 outbreak.

Date Type Τίτλος
05 Ιανουάριος 2022 Publication EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development
20 Ιανουάριος 2022 Publication Programming document 2021–2024: Work programme 2022
27 Ιανουάριος 2022 Άρθρο Minimum wages in 2022: Bigger hikes this time around
28 Ιανουάριος 2022 Publication COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care
07 Φεβρουάριος 2022 Publication Collective labour disputes in the EU
14 Φεβρουάριος 2022 Publication Reinforcing social dialogue in the context of the move towards the green and digital transitions: Background paper
24 Φεβρουάριος 2022 Publication Foundation Forum 2022: Recovery and resilience in the EU – Back to the future?
03 Μάρτιος 2022 Συμβάν Foundation Forum 2022
04 Μάρτιος 2022 Συμβάν Visit of EU Commissioner for Jobs and Social Rights, Mr Nicolas Schmit
08 Μάρτιος 2022 Συμβάν Watch the webinar: #AskTheExpert: Reassessing gender inequalities in the labour market: impact of COVID-19 pandemic
08 Μάρτιος 2022 Ιστολόγιο Marking International Women's Day - Sharing the caring: a necessary step towards gender equality
10 Μάρτιος 2022 Publication Overtime in Europe: Regulation and practice
11 Μάρτιος 2022 Ιστολόγιο Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Some reflections on Foundation Forum 2022
21 Μάρτιος 2022 Publication People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey
30 Μάρτιος 2022 Publication Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans
31 Μάρτιος 2022 Ιστολόγιο Platform cooperatives ensure caring in the sharing economy
07 Απρίλιος 2022 Άρθρο First impacts of the Ukrainian crisis on employment in the EU
03 Μάιος 2022 Ιστολόγιο Resumed EU Semester calls for better involvement of the social partners in implementing recovery and resilience plans
05 Μάιος 2022 Ιστολόγιο Forthcoming European Care Strategy must look towards the future
09 Μάιος 2022 Συμβάν Celebrate Europe day 2022: All about YOUth LIVE webinar
09 Μάιος 2022 Publication Living and working in Europe 2021
09 Μάιος 2022 Ιστολόγιο Europe Day: Europe’s future hangs in the balance
19 Μάιος 2022 Publication Working life in the COVID-19 pandemic 2021
30 Μάιος 2022 Publication Ethics in the digital workplace
08 Ιούνιος 2022 Ιστολόγιο Eurofound survey reveals widespread support for Ukraine
10 Ιούνιος 2022 Ιστολόγιο Shifting the focus from energy subsidies to reducing energy dependence
14 Ιούνιος 2022 Συμβάν Watch the video - Social dialogue as a pillar for resilience and social cohesion: How to strengthen the collective approach?
15 Ιούνιος 2022 Publication Minimum wages in 2022: Annual review
15 Ιούνιος 2022 Ιστολόγιο How to ensure adequate minimum wages in an age of inflation
16 Ιούνιος 2022 Άρθρο Back to work after COVID-19: Testing, vaccines and green certificates
16 Ιούνιος 2022 Άρθρο Collective bargaining and social dialogue – Back to normal in 2021?
16 Ιούνιος 2022 Άρθρο COVID-19 in the workplace: Employer’s responsibility to ensure a safe workplace
23 Ιούνιος 2022 Συμβάν Watch the webinar: A better Europe for young people – What matters most?
23 Ιούνιος 2022 Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςIs telework really a ‘green’ choice?
30 Ιούνιος 2022 Publication Consolidated annual activity report 2021
05 Ιούλιος 2022 Άρθρο Policies to support refugees from Ukraine
07 Ιούλιος 2022 Publication COVID-19Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty
13 Ιούλιος 2022 Συμβάν Watch the webinar: Living and working in an era of disruption – Insights from Eurofound
13 Ιούλιος 2022 Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςDo we really have the right to disconnect?
25 Ιούλιος 2022 Ιστολόγιο Trust in national institutions is falling: Data behind the decline
03 Αύγουστος 2022 Ιστολόγιο Energy poverty looms as cost of living increases: Data behind the difficulties
31 Αύγουστος 2022 Publication Moving with the times: Emerging practices and provisions in collective bargaining
01 Σεπτέμβριος 2022 Publication Industrial relationsTelework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates
06 Σεπτέμβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Gas sector
07 Σεπτέμβριος 2022 Publication Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications
08 Σεπτέμβριος 2022 Συμβάν Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty
12 Σεπτέμβριος 2022 Άρθρο Policies to support EU companies affected by the war in Ukraine
12 Σεπτέμβριος 2022 Άρθρο First responses to cushion the impact of inflation on citizens
26 Σεπτέμβριος 2022 Publication Going digital: Restructuring trends in retail banking
27 Σεπτέμβριος 2022 Ιστολόγιο Regulating platform work in Europe: A work in progress
28 Σεπτέμβριος 2022 Συμβάν Watch the webinar - #EurofoundLIVE: Regulating platform work – The EU’s big balancing act
03 Οκτώβριος 2022 Συμβάν The Europe of tomorrow: Gender equality and the economy
06 Οκτώβριος 2022 Ιστολόγιο High risk of depression persists following COVID-19 pandemic: Data behind the mental health crisis
13 Οκτώβριος 2022 Συμβάν Informal Meeting of Employment and Social Affairs Ministers (EPSCO)
13 Οκτώβριος 2022 Publication COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home
19 Οκτώβριος 2022 Συμβάν Tripartite Exchange Seminar 'Summer Forum'
20 Οκτώβριος 2022 Publication Recovery from COVID-19: The changing structure of employment in the EU
24 Οκτώβριος 2022 Συμβάν Working conditionsLiving and working in Europe in an era of disruption: Gendered impacts, challenges and opportunities
24 Οκτώβριος 2022 Συμβάν Tackling energy poverty: EU approach & sharing best practices
25 Οκτώβριος 2022 Publication Challenges and solutions: Case studies on European Works Councils
27 Οκτώβριος 2022 Συμβάν Watch the webinar - #EurofoundLive: Building a stronger Europe - Making the European Care Strategy work
28 Οκτώβριος 2022 Publication The cost-of-living crisis and energy poverty in the EU: Social impact and policy responses - Background paper
07 Νοέμβριος 2022 Συμβάν Hearing on the Analysis of Child Guarantee National Action Plans
07 Νοέμβριος 2022 Publication Does Europe lead the way in institutional quality?
16 Νοέμβριος 2022 Συμβάν European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition
16 Νοέμβριος 2022 Publication Maintaining trust during the COVID-19 pandemic
23 Νοέμβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Food and drinks sector
29 Νοέμβριος 2022 Publication Εργασιακές συνθήκεςWorking conditions in the time of COVID-19: Implications for the future
30 Νοέμβριος 2022 Publication Regulating minimum wage and other forms of pay for the self-employed
01 Δεκέμβριος 2022 Publication Social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic
01 Δεκέμβριος 2022 Publication Social dialogue and collective bargaining in the civil aviation sector during the COVID-19 pandemic
02 Δεκέμβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector
06 Δεκέμβριος 2022 Συμβάν Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age
07 Δεκέμβριος 2022 Άρθρο EU labour markets resilient despite energy-cost related restructuring
07 Δεκέμβριος 2022 Publication Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries
08 Δεκέμβριος 2022 Publication Working conditionsThe rise in telework: Impact on working conditions and regulations
14 Δεκέμβριος 2022 Ιστολόγιο Citizens need clarity on Europe’s challenges
19 Δεκέμβριος 2022 Ιστολόγιο 2022 in review
20 Δεκέμβριος 2022 Publication Representativeness of the social partner organisations: Textile and clothing sector - Key findings
20 Δεκέμβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector
20 Δεκέμβριος 2022 Publication Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector - Key findings
20 Δεκέμβριος 2022 Publication Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector
17 Ιανουάριος 2023 Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςJob quality is pivotal in addressing today’s workplace and societal challenges
23 Ιανουάριος 2023 Άρθρο Minimum wage hikes struggle to offset inflation
24 Ιανουάριος 2023 Συμβάν European Parliament hearing with Eurofound and EU Agencies
24 Ιανουάριος 2023 Publication Programming document 2021–2024: Work programme 2023
24 Ιανουάριος 2023 Publication Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic
Φεβρουάριος 2023 Publication Involvement of national social partners in the implementation of RRPs
Φεβρουάριος 2023 Publication Fostering skills use for sustained business performance: Evidence from the European Company Survey
Μάρτιος 2023 Publication Concept paper on impact of climate change and environmental degradation
Μάρτιος 2023 Publication The future of telework and hybrid work
Μάρτιος 2023 Publication The geographical dimension of convergence: An exploration of national and regional trends and policy options
Μάιος 2023 Publication Affordable and adequate homes - The cost of and access to housing in Europe
Μάιος 2023 Publication Policy interventions to tackle labour shortages: Review of policy evaluations
Ιούνιος 2023 Publication Social services in Europe: Adapting to a new reality
Ιούλιος 2023 Publication Rural-urban polarisation
Ιούλιος 2023 Publication Intergenerational differences over time
Οκτώβριος 2023 Publication Human and ethical implications of digitisation and automation at the workplace
Οκτώβριος 2023 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Professional football sector
Νοέμβριος 2023 Publication Representativeness of the European social partner organisations: cross-sectoral