Χρονολόγιο δημοσιεύσεων 2020

New projects will be introduced and the research questions of ongoing projects may be revised in light of the COVID-19 outbreak.

Date Type Τίτλος
13 Ιανουάριος 2021 Ιστολόγιο COVID-19, Big Brother and the business case for doing better
18 Ιανουάριος 2021 Ιστολόγιο Protecting access to healthcare during COVID-19 and beyond
28 Ιανουάριος 2021 Publication Education, healthcare and housing: How access changed for children and families in 2020
01 Φεβρουάριος 2021 Συμβάν European Parliament exchange with Eurofound and EU agencies
02 Φεβρουάριος 2021 Ιστολόγιο COVID-19: A tale of two service sectors
03 Φεβρουάριος 2021 Publication Eurofound style guide
09 Φεβρουάριος 2021 Ιστολόγιο Two worlds of income support during COVID-19
24 Φεβρουάριος 2021 Ιστολόγιο Charting a positive path for platform workers
26 Φεβρουάριος 2021 Publication Εργασιακές συνθήκεςWorking conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework
08 Μάρτιος 2021 Ιστολόγιο Choosing to challenge – the EU Gender Equality Strategy one year in
09 Μάρτιος 2021 Συμβάν 15th conference on Social Monitoring and Reporting in Europe
09 Μάρτιος 2021 Publication Involvement of social partners in policymaking during the COVID-19 outbreak
11 Μάρτιος 2021 Publication COVID-19: Implications for employment and working life
23 Μάρτιος 2021 Publication Working life in the COVID-19 pandemic 2020
30 Μάρτιος 2021 Publication Quality of lifeWealth distribution and social mobility
19 Απρίλιος 2021 Publication Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States
20 Απρίλιος 2021 Συμβάν Watch the #AskTheExpert webinar: Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment?
27 Απρίλιος 2021 Συμβάν 5th UNI Europa Conference
28 Απρίλιος 2021 Ιστολόγιο Good news for gender equality as we exit the COVID-19 crisis?
29 Απρίλιος 2021 Συμβάν Watch the webinar: #AskTheExpert - Addressing the social and employment impact of the pandemic - Living, working and COVID-19
04 Μάιος 2021 Ιστολόγιο COVID-19 could be a catalyst for fundamental change that will define the Future of Europe
07 Μάιος 2021 Publication Living and working in Europe 2020
10 Μάιος 2021 Publication Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year
18 Μάιος 2021 Συμβάν Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19
31 Μάιος 2021 Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςAs Member States take different approaches to regulating telework, will the EU bring them into line?
03 Ιούνιος 2021 Συμβάν Watch the webinar: #AskTheExpert: The rise of the telework generation – What impact for working conditions?
08 Ιούνιος 2021 Ιστολόγιο Minimum wages rise again, but the pandemic puts a brake on their growth
10 Ιούνιος 2021 Publication Minimum wages in 2021: Annual review
18 Ιούνιος 2021 Ιστολόγιο Gender pay transparency: Advancing the cause through a truly European proposal
21 Ιούνιος 2021 Ιστολόγιο COVID-19: Could businesses have done better?
23 Ιούνιος 2021 Ιστολόγιο Vaccine acceptance hinges on transparent communication
28 Ιούνιος 2021 Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςWhat can companies do to spark innovation in the workplace?
01 Ιούλιος 2021 Publication Consolidated annual activity report 2020
01 Ιούλιος 2021 Publication Εργασιακές συνθήκεςInnovation in EU companies: Do workplace practices matter?
06 Ιούλιος 2021 Publication Distributional impacts of climate policies in Europe
15 Ιούλιος 2021 Publication Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?
20 Ιούλιος 2021 Publication Tackling labour shortages in EU Member States
20 Ιούλιος 2021 Ιστολόγιο The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others
09 Σεπτέμβριος 2021 Publication Working conditionsRight to disconnect: Exploring company practices
16 Σεπτέμβριος 2021 Publication Quality of lifeTowards the future of Europe: Social factors shaping optimism and pessimism among citizens
28 Σεπτέμβριος 2021 Συμβάν Watch the video - Visit of EU Heads of Mission in Ireland to Eurofound
30 Σεπτέμβριος 2021 Publication COVID-19: A turning point for upward convergence in health and healthcare in the EU?
06 Οκτώβριος 2021 Publication Εργασιακές συνθήκεςTools of trade: Supporting export businesses to improve their workplace practices
07 Οκτώβριος 2021 Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςEU Presidency of Slovenia high-level conference on 'Quality Work for a Quality Life'
12 Οκτώβριος 2021 Συμβάν Towards a strong Social Europe in the aftermath of the COVID-19 crisis: reducing disparities and addressing distributional impacts - ESDE 2021
14 Οκτώβριος 2021 Publication Working time in 2019–2020
19 Οκτώβριος 2021 Publication What just happened? COVID-19 lockdowns and change in the labour market
20 Οκτώβριος 2021 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector
21 Οκτώβριος 2021 Συμβάν Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU
25 Οκτώβριος 2021 Publication Digitisation in the workplace
26 Οκτώβριος 2021 Ιστολόγιο Minimum wage – Yet another gender divide?
27 Οκτώβριος 2021 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector
29 Οκτώβριος 2021 Publication Exploring the social challenges of low carbon energy policies in Europe
09 Νοέμβριος 2021 Publication Quality of lifeImpact of COVID-19 on young people in the EU
10 Νοέμβριος 2021 Συμβάν Watch the webinar - #AskTheExpert: Gender equality – It’s not all about pay
02 Δεκέμβριος 2021 Publication Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses
03 Δεκέμβριος 2021 Ιστολόγιο Recovering from this pandemic means rebuilding hope for the future
08 Δεκέμβριος 2021 Ιστολόγιο We need to talk about AI
09 Δεκέμβριος 2021 Publication Industrial relations landscape in Europe
09 Δεκέμβριος 2021 Publication Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic
10 Δεκέμβριος 2021 Publication Industrial relationsSocial partners going digital: Using digital tools and adapting social dialogue processes
14 Δεκέμβριος 2021 Publication Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?
14 Δεκέμβριος 2021 Publication European Jobs Monitor 2021: Gender gaps and the employment structure
15 Δεκέμβριος 2021 Publication The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment
20 Δεκέμβριος 2021 Publication Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through crises
05 Ιανουάριος 2022 Publication EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development
20 Ιανουάριος 2022 Publication Programming document 2021–2024: Work programme 2022
Ιανουάριος 2022 Publication COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care
Φεβρουάριος 2022 Publication Collective labour disputes in the EU
03 Μάρτιος 2022 Συμβάν Register now: Foundation Forum 2022
Μάρτιος 2022 Publication Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans
Μάρτιος 2022 Publication Overtime in Europe: Regulation and practice
Μάρτιος 2022 Publication Situation of people with a disability
Μάιος 2022 Publication Living and working in Europe 2021
Ιούνιος 2022 Publication Minimum wages in 2022: Annual review
Ιούνιος 2022 Publication European Works Councils: Challenges and solutions
Ιούλιος 2022 Publication Regulations on telework in the EU
Αύγουστος 2022 Publication Social dialogue and collective bargaining in hospitals during the COVID-19 pandemic
Αύγουστος 2022 Publication Social dialogue and collective bargaining in civil aviation during the COVID-19 pandemic
Σεπτέμβριος 2022 Publication Structural change in the labour market
Σεπτέμβριος 2022 Publication Telework in the EU: Regulatory frameworks and prevalence
Σεπτέμβριος 2022 Publication Trust and discontent in the age of COVID-19
Σεπτέμβριος 2022 Publication Impact of change on work and employment in financial services
Σεπτέμβριος 2022 Publication State of play: Upward convergence in 2022
Σεπτέμβριος 2022 Publication Skills use and skills strategies in European establishments
Σεπτέμβριος 2022 Publication Developments in collective bargaining following the COVID-19 crisis
Οκτώβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector
Οκτώβριος 2022 Publication The impact of COVID-19 on multidimensional inequalities: Policy analysis
Οκτώβριος 2022 Publication Concept paper on impact of climate change and environmental degradation
Οκτώβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Gas sector
Οκτώβριος 2022 Publication Ethics and digitisation/automation
Οκτώβριος 2022 Publication Investigating the gender divide in the aftermath of COVID-19
Νοέμβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Food and drinks sector
Νοέμβριος 2022 Publication Social services in Europe: Adapting to a new reality
Νοέμβριος 2022 Publication Hybrid work
Νοέμβριος 2022 Publication Living, working and COVID-19 e-survey report
Νοέμβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Civil aviation sector (ground staff, ATC + mobile workers)
Νοέμβριος 2022 Publication Explaining convergence: Geographical divide and impact of COVID-19
Νοέμβριος 2022 Publication Representativeness of the European social partner organisations: cross-sectoral
Δεκέμβριος 2022 Publication Εργασιακές συνθήκεςEWCS extraordinary edition 2021: Overview report
Ιανουάριος 2023 Publication Scenarios on digitalisation and transition to a carbon neutral economy
Ιανουάριος 2023 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector
Ιανουάριος 2023 Publication Representativeness of the European social partner organisations: Professional football
Μάρτιος 2023 Publication Policy interventions to tackle labour shortages: Review of policy evaluations
Μάρτιος 2023 Publication Intergenerational dynamics over time
Απρίλιος 2023 Publication Rural-urban polarisation
Μάιος 2023 Publication Affordable and adequate homes - The cost of and access to housing in Europe
Μάιος 2023 Publication Human and ethical implications of digitisation and automation at the workplace