Χρονολόγιο δημοσιεύσεων 2020

New projects will be introduced and the research questions of ongoing projects may be revised in light of the COVID-19 outbreak.

Date Type Τίτλος
10 Ιανουάριος Publication Programming document 2017–2020: Work programme 2020
15 Ιανουάριος Ιστολόγιο Fears and hopes around future minimum wages
16 Ιανουάριος Publication Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age
20 Ιανουάριος Publication Working conditionsImproving the monitoring of posted workers in the EU
22 Ιανουάριος Publication Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe
27 Ιανουάριος Publication What makes capital cities the best places to live?
28 Ιανουάριος Συμβάν Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs
28 Ιανουάριος Συμβάν Joint event: The changing environment of the self-employed
28 Ιανουάριος Ιστολόγιο The pandora’s box of the platform economy
30 Ιανουάριος Συμβάν EU Presidency of Croatia conference on Gender Equality: Participation of women on the labour market – Benefit for society!
21 Φεβρουάριος Ιστολόγιο Europe’s low-carbon transition makes economic sense
02 Μάρτιος Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςWhy 2020 is the right time for real progress on gender equality
02 Μάρτιος Publication Εργασιακές συνθήκεςGender equality at work
03 Μάρτιος Publication Priorities for a new Europe
05 Μάρτιος Συμβάν Ideas Lab 2020: Europe's next stage
12 Μάρτιος Publication Addressing household over-indebtedness
19 Μάρτιος Συμβάν POSTPONED - Platform work – opportunities and challenges
24 Μάρτιος Ιστολόγιο A blog post from Eurofound’s Executive Director on the Coronavirus crisis
26 Μάρτιος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςCANCELLED - Informal EU Employment Committee (EMCO) meeting
31 Μάρτιος Ιστολόγιο COVID-19 intensifies emotional demands on healthcare workers
01 Απρίλιος Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςWhat Europe can learn from living-wage campaigns
02 Απρίλιος Publication Impact of digitalisation on social services
02 Απρίλιος Ιστολόγιο Coronavirus: A labour market earthquake
03 Απρίλιος Publication Public servicesOut-of-school care: Provision and public policy
06 Απρίλιος Ιστολόγιο Technology is our ally against the Coronavirus
16 Απρίλιος Publication Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation
21 Απρίλιος Ιστολόγιο Economic downturns expose the vulnerability of a growing number of precarious workers
23 Απρίλιος Ιστολόγιο Now is the time for the digital transformation of social services
27 Απρίλιος Συμβάν Εργασιακές συνθήκεςCANCELLED - Informal Employment and Social Affairs Council (EPSCO) meeting of EU Employment and Social Policy Ministers
05 Μάιος Ιστολόγιο Can short-time working save jobs during the COVID-19 crisis?
06 Μάιος Publication Living, working and COVID-19: First findings – April 2020
07 Μάιος Συμβάν European Parliament discussion with Eurofound and EU-OSHA: Impacts of the COVID-19 pandemic
11 Μάιος Ιστολόγιο All aboard: Hauling undeclared workers onto the pandemic rescue boats
12 Μάιος Ιστολόγιο Trust tensions highlight need for Europe to ensure a coordinated response to COVID-19
18 Μάιος Ιστολόγιο Is history repeating itself? The impact of the COVID-19 crisis on youth
19 Μάιος Συμβάν EU Employment Committee (EMCO) Indicators Group meeting (virtual)
28 Μάιος Συμβάν EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being
03 Ιούνιος Ιστολόγιο COVID-19 fallout takes a higher toll on women, economically and domestically
04 Ιούνιος Publication Minimum wages in 2020: Annual review
08 Ιούνιος Publication Living and working in Europe 2019
09 Ιούνιος Publication Involvement of national social partners in policymaking – 2019
09 Ιούνιος Ιστολόγιο COVID-19 unleashed the potential for telework – How are workers coping?
10 Ιούνιος Συμβάν Webinar: #AskTheExpert - The impact of COVID-19 for people living and working in Europe: How can policymakers respond?
16 Ιούνιος Publication Social dialogueSocial dialogue and HR practices in European global companies
22 Ιούνιος Publication Εργασιακές συνθήκεςPrivilege or necessity? The working lives of people with multiple jobs
24 Ιούνιος Publication COVID-19: Policy responses across Europe
25 Ιούνιος Συμβάν Watch the webinar: How COVID-19 affects Europeans and the EU labour market
25 Ιούνιος Publication Consolidated annual activity report 2019
25 Ιούνιος Ιστολόγιο Εργασιακές συνθήκεςRacial discrimination is not a thing of the past in the EU
02 Ιούλιος Publication Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements
Ιούλιος Publication Εργασιακές συνθήκεςAt your service: Working for customers in Europe
Ιούλιος Publication Εργασιακές συνθήκεςHow does employee involvement in decision-making benefit organisations?
Αύγουστος Publication Role of national social partners in tackling discrimination at work
Σεπτέμβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Paper sector
Σεπτέμβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Sea fisheries sector
Σεπτέμβριος Publication Scenarios for platform work in the digital age
Σεπτέμβριος Publication Living, working and COVID-19
Οκτώβριος Publication European Company Survey 2019: Overview report
13 Οκτώβριος Συμβάν Launch of the European Company Survey 2019 (ECS 2019)
Οκτώβριος Publication Capacity-building: Towards effective social dialogue
Οκτώβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Education sector
Οκτώβριος Publication Access to care services for social protection and inclusion: childcare, healthcare and long-term care
Οκτώβριος Publication Εργασιακές συνθήκεςWorking conditions in different sectors and occupations
Νοέμβριος Publication Long-term care: improving working conditions and quality of services
Νοέμβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Hospitals sector
Νοέμβριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Local and regional government administration sector and social services
Δεκέμβριος Publication Social protection costs and performance: Monitoring convergence across the EU
Δεκέμβριος Publication Measures of living conditions: Monitoring convergence across the EU
Δεκέμβριος Publication New forms of employment: 2020 update
Δεκέμβριος Publication Employee monitoring and privacy at the workplace
Δεκέμβριος Publication Role of national social partners in the European Semester 2020
Δεκέμβριος Publication ERM report 2020: Transnational restructuring
Δεκέμβριος Publication Εργασιακές συνθήκεςChallenges and prospects in the EU: Working conditions and sustainable work
Δεκέμβριος Publication Challenges and prospects in the EU: Trends in industrial relations
Ιανουάριος Publication Labour market integration of people with disabilities: Social and employment services
Ιανουάριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Overlaps between social services and other parts of the public sector
Ιανουάριος Publication COVID-19: Some implications for employment and working life
Φεβρουάριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Civil aviation (groundcrew and air traffic control crew)
Φεβρουάριος Publication Intergenerational transmission of disadvantage: Role of household finances
Φεβρουάριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Civil aviation (flight crew)
Φεβρουάριος Publication Representativeness of the European social partner organisations: Live performance
Μάρτιος Publication Transition to a low-carbon economy: Debates at national level
Μάρτιος Publication Fostering innovation in European companies: Role of workplace practices
Απρίλιος Publication Workplace practices in export-oriented establishments
Απρίλιος Publication Involvement of national social partners in social and economic reforms
Απρίλιος Publication Social situation of NEETs: 10 years on?
Μάιος Publication Fairness and the future: perceptions and realities
Ιούνιος Publication The changing nature of work in the digitised workplace
Ιούνιος Publication When social partner organisations go digital
Ιούνιος Publication Tackling labour shortages in EU Member States
Ιούλιος Publication Challenges and prospects in the EU: Work and employment in the digital age
Ιούλιος Publication Εργασιακές συνθήκεςEuropean Working Conditions Survey 2020: Overview report
Αύγουστος Publication Challenges and prospects in the EU: Monitoring trends in convergence
Σεπτέμβριος Publication Skills shortages and mismatches in European establishments
Σεπτέμβριος Publication Inequalities between regions: Trends in convergence
Νοέμβριος Publication European Jobs Monitor - Gender and age