Κέντρο πληροφόρησης

Το Κέντρο Πληροφόρησης παρέχει στο προσωπικό, τους ερευνητές και τους επισκέπτες πρόσβαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης του Eurofound. Το Kέντρο χρησιμοποιεί εξειδικευμένες υπηρεσίες βιβλιοθήκης προκειμένου να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών που περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, εφημερίδες και ενημερωτικά έντυπα της ΕΕ, ηλεκτρονικά περιοδικά και ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακού υλικού. Οι επισκέπτες και το προσωπικό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του εσωτερικού δικτύου του Eurofound.

Το έργο του Eurofound έχει δημόσιο χαρακτήρα και είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πληροφόρησης (κατόπιν ραντεβού) ή τις υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Οι επισκέπτες του Κέντρου Πληροφόρησης θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Jan Vandamme.