Ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and (mental) well-being. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Βασικά πορίσματα

 • Η ψυχική υγεία όλων των ηλικιακών ομάδων έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα, ένα και πλέον έτος μετά την εκδήλωση της πανδημίας. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται κυρίως στους νέους και στα άτομα που έχασαν τη δουλειά τους.   

 • Οι υφιστάμενες ανισότητες διευρύνονται λόγω του δυσανάλογου αντικτύπου που προκάλεσε η πανδημία στις ευάλωτες ομάδες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όσοι βρίσκονταν ήδη σε ευάλωτη κατάσταση δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

 • Η πανδημία COVID-19 δεν είχε μόνο ως αποτέλεσμα να νοσήσουν και να πεθάνουν άνθρωποι, αλλά επιβάρυνε παράλληλα και την ψυχική υγεία των πολιτών, καθώς ολοένα και περισσότεροι φοβούνται ότι θα νοσήσουν και ότι θα αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, νιώθοντας αβεβαιότητα σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο της κρίσης. Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον τα παρατεταμένα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της διάδοσης της νόσου COVID-19 αύξησαν τα αισθήματα της μοναξιάς, της κατάθλιψης και της έντασης. Η παροχή ειδικής στήριξης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο των μέτρων που λαμβάνονται την περίοδο αυτή.

 • Για να υποστηριχθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν σφοδρά από την κρίση και να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάστασή τους, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να εφαρμόσουν ολιστική προσέγγιση κατά την παροχή στήριξης. Η αδυναμία πρόληψης της συνεχούς αύξησης των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών και των κρατών μελών είναι πιθανό να υπονομεύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στους θεσμούς τους και να τροφοδοτήσει πολιτική δυσαρέσκεια.    

 • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσδοκίες πολλών Ευρωπαίων για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση εμφανίζονται βελτιωμένες. Σε επτά κράτη μέλη η απαισιοδοξία για το μέλλον μειώθηκε σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2020. Η εργασιακή ανασφάλεια έχει επίσης μειωθεί σε σύγκριση με την έναρξη της πανδημίας, αλλά παραμένει αυξημένη σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020. 

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Eurofound ενδέχεται να καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έρευνα. Αυτό θα τροποποιηθεί σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα σύνθεση των 27 κρατών μελών της ΕΕ.