Εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Βασικά πορίσματα

  • Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι συνολικές απώλειες θέσεων εργασίας στην ΕΕ συνεχίζουν να αυξάνονται ένα έτος μετά, καθώς άνεργο εμφανίζεται πλέον το 10 % περίπου των πολιτών που εργάζονταν πριν από την εκδήλωση της πανδημίας. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2020 (8 %) και είναι διπλάσιο σε σύγκριση με το ποσοστό που είχε καταγραφεί την άνοιξη του 2020 (5%).

  • Την άνοιξη του 2021 ο αριθμός των τηλεργαζομένων μειώθηκε καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα γραφεία τους. Παρόλα αυτά, η επιθυμία για τηλεργασία δεν έχει ατονήσει, καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην ΕΕ προτιμούν μελλοντικά να εργάζονται από το σπίτι αρκετές φορές την εβδομάδα. 

  • Καθώς οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται με μεγαλύτερη αυτονομία από το σπίτι, και τα διευθυντικά στελέχη εξετάζουν τρόπους για να διευκολύνουν αυτήν την κατάσταση, η κρίση της πανδημίας COVID-19 μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε πολλές επιχειρήσεις να επιδιώξουν αμοιβαίως επωφελείς ρυθμίσεις.   

  • H πανδημία επηρεάζει τις γυναίκες σε πολλούς τομείς, αλλά παράλληλα προσφέρει και μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία να αναδειχθούν οι διαρθρωτικές ανισότητες των δύο φύλων που παραμένουν. Οι χαμηλοί μισθοί και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας στην υγεία και την κοινωνική περίθαλψη αποτελούν αντικείμενο ολοένα και περισσότερων μελετών καθώς αναγνωρίζεται το πολύ σημαντικό έργο που προσφέρουν οι εν λόγω εργαζόμενες.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In light of the UK’s withdrawal from the European Union on 31 January 2020, it should be noted that data published on the Eurofound website may include the 28 EU Member States, as the UK was covered in earlier research. This will be progressively amended to reflect the current composition of the 27 EU Member States.