Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2007

Επιλέξτε ερώτηση

 

 

Παρουσιάζει σε χάρτη τα ποσοστά της κάθε απάντησης ή τον μέσο όρο κάθε απάντησης σε μια ερώτηση, ανά ευρωπαϊκή χώρα.