Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (2015)

Επιλέξτε ερώτηση

 

 

Στην οπτική απεικόνιση του χάρτη της Ευρώπης εμφανίζονται σε έναν χάρτη οι τιμές των απαντήσεων ανά χώρα.