Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας- Απεικόνιση δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) του Eurofound παρέχει μια ευρεία εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουν καθημερινά άνδρες και γυναίκες στον τομέα της εργασίας ανά χώρα, επάγγελμα, κλάδο και ηλικιακή ομάδα. 

Υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Eurofound ενδέχεται να καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έρευνα. Αυτό θα τροποποιηθεί σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα σύνθεση των 27 κρατών μελών της ΕΕ. 

Επιλέξτε ερώτηση

 

 

Στην οπτική απεικόνιση του χάρτη της Ευρώπης εμφανίζονται σε έναν χάρτη οι τιμές των απαντήσεων ανά χώρα.