Earn up to 6,000 euro per year tax free with work in associations, gigs and the sharing economy (Tot 6000 euro per jaar onbelast bijverdienen met verenigingswerk, klussen en deeleconomie)

23 October 2017 - Employees working at least 4/5, self-employed paying contributions in their main occupation and retired people can now earn up to €1,000 per month, to a maximum of €6,000 per year tax free with specific activities in associations, gigs with private clients and in the sharing economy. The activities for associations and gigs are detailed on two lists. In drafting these lists, care was taken to ensure these activities do not compete with those in the professional sector. Additionally, extra earnings deriving from the sharing economy are included in the new measure. Until recently, a measure existed which made it possible to earn up to €5,000 per year with a tax of 10% on the gross amount. This tax is now entirely removed and the maximum amount is raised to €6,000 per year.

Dutch: 23 October 2017 - Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen die bijdragen betalen (zoals) in hoofdberoep, en gepensioneerden zullen 1.000/maand tot 6.000 euro per jaar onbelast kunnen bijverdienen met bepaalde activiteiten in het verenigingsleven, klussen bij particulieren en met de deeleconomie. De activiteiten voor verenigingsleven en klussen zijn vastgelegd in twee lijsten (zie infra). Bij het uitwerken van de lijsten van activiteiten was de bezorgdheid om niet te concurreren met de professionele sector. Ook bijverdiensten uit deeleconomie worden opgenomen in de nieuwe maatregel. Tot nog toe bestond daar een regeling die het mogelijk maakte om tot 5.000 euro per jaar bij te verdienen met een belasting van 10 procent op het nettobedrag. Die belasting valt nu weg, terwijl het bedrag wordt opgetrokken tot 6.000 euro per jaar.

Peeters, K. (2017), 'Tot 6000 euro per jaar onbelast bijverdienen met verenigingswerk, klussen en deeleconomie', Press release, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, online.

Metadata

  • Other
  • Belgium
  • Yes
  • no specific sector focus
  • taxation
  • Dutch
  • Vice Prime Minister and Minister of Work, Economy and Consumers (Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten) (Government)
  • 2017
  • Open access
Disclaimer  —  Eurofound aims to keep the information in this database up to date and accurate. If errors are brought to our attention, we will try to correct them. However, Eurofound bears no responsibility or liability whatsoever with regard to the accuracy or content of this database or of external links over which Eurofound services have no control and for which Eurofound assumes no responsibility.