Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στα ξενοδοχεία

Παραίτηση από ευθύνη: Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται ως υπηρεσία στο κοινό αλλά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας δεν έχει προβεί στην επιμέλεια του περιεχομένου τους ούτε στην έγκρισή τους. Την ευθύνη για το περιεχόμενό τους φέρουν οι συντάκτες.

Τον Σεπτέμβριο του 2006, υπογράφηκε εν τέλει η συμφωνία για την ανανέωση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Παρουσιάζονται οι κυριότερες ρυθμίσεις της σύμβασης, καθώς και οι θέσεις των δύο μερών.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2006, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, τόσο στο στάδιο των απευθείας συνομιλιών, όσο και στο στάδιο της μεσολάβησης, οι συντεχνίες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων, αποδεχόμενοι τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την υπογραφή της νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η σύμβαση, διάρκειας τριών ετών, η οποία ισχύει αναδρομικά από την 1η Απριλίου 2006 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008, καλύπτει περίπου 16.000 εργαζόμενους στον κλάδο, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι μετανάστες οι οποίοι δεν καλύπτονται στην πράξη από την σύμβαση, λόγω παραβίασης της σύμβασης εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς. Εκτός του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την νέα σύμβαση υπογράφουν εκ μέρους των εργαζομένων, η Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου (ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ) και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας (ΟΥΞΕΒ-ΣΕΚ) και εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ).

Οικονομικά θέματα

Σε ότι αφορά το οικονομικό σκέλος της σύμβασης, η νέα συμφωνία προβλέπει συνολική αύξηση της τάξης του 2% επί των βασικών μισθών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μέχρι στις 31 Μαρτίου 2006, η οποία και θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Απριλίου 2006. Όσον αφορά τα ελάχιστα όρια των μισθών πρόσληψης των νεοεισερχομένων, αυξάνονται κατά 50% επί του ποσού της αύξησης που θα παραχωρηθεί την 1η Ιανουαρίου 2007 και κατά 75% επί του ποσού της αύξησης που θα παραχωρηθεί την 1η Ιανουαρίου 2008. Αυξάνονται τέλος, οι εκατέρωθεν εισφορές στα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ κατά μιάμιση ΚΛ, αύξηση που θα κατανεμηθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις των 50 σεντς μηνιαίως, η πρώτη από την 1η Αυγούστου 2006, η δεύτερη από την 1η Ιανουαρίου 2007 και η τρίτη από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Θεσμικά θέματα

Σε θεσμικό επίπεδο, η νέα σύμβαση δεν προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την προηγούμενη σύμβαση (CY0410101N). Επί της ουσίας, τα περισσότερα ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο διεκδικητικό πλαίσιο που κατέθεσαν οι δύο πλευρές, οι μεν συντεχνίες στις 23 Φεβρουαρίου 2006, οι δε εργοδοτικές οργανώσεις εκπρόθεσμα, στις 13 Απριλίου 2006 (CY0605019i), παραπέμπονται προς συζήτηση σε μελλοντική διαπραγμάτευση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 της νέας συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται για τα ακόλουθα:

1. Να διεξάγουν ουσιαστικές διαβουλεύσεις, εάν χρειαστεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πάνω στα θέματα τα οποία τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τόσο αναφορικά με τον τρόπο αποζημίωσης των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και τις γιορτές/αργίες όταν αυτές συμπίπτουν με day-off ή Σαββατοκύριακο, όσο και αναφορικά με την περίοδο που απαιτείται για την καταβολή του Φιλοδωρήματος του Πάσχα.

2. Να διεξάγουν διαβουλεύσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που θα συμβάλουν στην εφαρμογή της ΣΣΕ στον κλάδο.

Η σημαντικότερη ίσως ρύθμιση θεσμικού χαρακτήρα, αφορά στην κωδικοποίηση της κλαδικής ΣΣΕ. Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 5 της νέας συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται όπως προχωρήσουν σε εντατικές διαβουλεύσεις με σκοπό την κωδικοποίηση της ΣΣΕ του κλάδου, διαβουλεύσεις που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, η κωδικοποίηση θα παραπεμφθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο και θα προχωρήσει σε συγκεκριμένη πρόταση.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργείου από τα δύο μέρη, έγινε σε συνθήκες οξυμμένης έντασης και αντιπαράθεσης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί τις δύο πλευρές. Η αδιαλλαξία μεταξύ των δύο πλευρών, διαφάνηκε άλλωστε από την έναρξη των διαπραγματεύσεων στις 3 Μαΐου 2006, δεδομένου ότι τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις όσο και οι συντεχνίες απέκλεισαν οποιοδήποτε ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προτάσεις της άλλης πλευράς (CY0605019i). Με την κήρυξη των διαπραγματεύσεων σε αδιέξοδο, οι συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ ανακοίνωσαν την πραγματοποίηση 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας για τις 21 και 22 Αυγούστου 2006, κινητοποίηση η οποία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΕΒ στις 18 Αυγούστου 2006, ακριβώς μία ημέρα πριν την τελική κατάθεση της μεσολαβητικής πρότασης από το Υπουργείο, οι ξενοδόχοι εγκατέλειψαν όλες σχεδόν τις επιδιώξεις τους χάριν της εργατικής ειρήνης, με σκοπό την άρση του αδιεξόδου στην διαφορά και την αποφυγή των απεργιακών κινητοποιήσεων που θα έπλητταν την Κυπριακή οικονομία στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Εκ μέρους των συντεχνιών ωστόσο, επισημαίνεται η προκλητική και αδικαιολόγητη επιμονή της εργοδοτικής πλευράς για την συνεχή συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων στον κλάδο, γεγονός που σύμφωνα με την γνώμη των εργαζομένων καθιστά τα επαγγέλματα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία μη ελκυστικά, την στιγμή μάλιστα που οι συντεχνίες θεωρούν ότι στο παρελθόν παραχώρησαν σημαντικά ωφελήματά τους προς όφελος της βιομηχανίας.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Προσθήκη νέου σχολίου