Εργατική διαφορά στον εθνικό αερομεταφορέα

Παραίτηση από ευθύνη: Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται ως υπηρεσία στο κοινό αλλά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας δεν έχει προβεί στην επιμέλεια του περιεχομένου τους ούτε στην έγκρισή τους. Την ευθύνη για το περιεχόμενό τους φέρουν οι συντάκτες.

Τον Οκτώβριο του 2007, η ΠΕΟ και η ΣΕΚ κατέθεσαν αίτηση για μεσολάβηση σε εργατική διαφορά με θέμα την μονομερή απόφαση του εθνικού αερομεταφορέα να προχωρήσει σε συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία για δημιουργία κοινοπραξίας για την προσφορά υπηρεσιών εδάφους (Ground και Ramp Handling) στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Στις 3 Οκτωβρίου 2007, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) και ΣΥΝΥΚΑ-Συνομοσπονδία Εργαζομένων (ΣΕΚ) κατέθεσαν προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτηση για μεσολάβηση σε εργατική διαφορά με θέμα την μονομερή απόφαση του εθνικού αερομεταφορέα να προχωρήσει σε συμφωνία με την Swissport/ GAP Vassilopoulos (Cyprus) Ltd., με στόχο τη δημιουργία κοινοπραξίας για διεκδίκηση μιας εκ των αδειών για επίγεια εξυπηρέτηση επιβατών και για παροχή υπηρεσιών ράμπας (Ground και Ramp Handling) που θα δοθούν από τον στρατηγικό επενδυτή των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

Συγκεκριμένα, οι δύο συντεχνίες υποστηρίζουν ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές ενήργησαν κατά παράβαση τόσο των προβλεπόμενων διαδικασιών από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, όσο και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ειδικότερα του νόμου «περί Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργαζομένων» Ν. 78(Ι)/2005 (CY0710029Q), γεγονός που διαπιστώνεται και από την ίδια την μεσολαβητική υπηρεσία του Υπουργείου κατά την πρώτη μεσολαβητική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2007.

Επιπροσθέτως, κατά την δεύτερη μεσολαβητική συνάντηση στις 16 Οκτωβρίου 2007, οι δύο συντεχνίες έθεσαν και ζήτημα αθέτησης διμερούς συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία, οποιεσδήποτε ενέργειες δεν προβλέπονται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των συντεχνιών και της εταιρείας, ενώ σε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο των Κυπριακών Αερογραμμών στις 3 Οκτωβρίου 2007, οι δύο συντεχνίες αναφέρονται και σε σχετική με το θέμα μελέτη από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, η οποία παρότι ολοκληρώθηκε από τις αρχές Ιουλίου 2007, οι συντεχνίες δεν εκλήθησαν ποτέ σε διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός καθαυτής της συνεργασίας μεταξύ των Κυπριακών Αερογραμμών και της Swissport, οι δύο συντεχνίες διατυπώνουν σοβαρές αντιρρήσεις αναφορικά και με το περιεχόμενο της συμφωνίας, κυρίως το μερίδιο των Κυπριακών Αερογραμμών στην εν λόγω κοινοπραξία, το οποίο προβλέπεται να κυμανθεί λίγο παραπάνω από το 25%. Σύμφωνα με την πάγια θέση των δύο συντεχνιών, οι Κυπριακές Αερογραμμές πρέπει να κατέχουν πλειοψηφικό πακέτο σε πιθανές συνεργασίες, ενώ η προσφορά υπηρεσιών εδάφους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αιμοδότης των Κυπριακών Αερογραμμών στην προσπάθεια επιβίωσης τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο συντεχνίες επισημαίνουν ότι είναι έτοιμες να συνεργαστούν με την Εταιρεία για εξεύρεση τρόπων περαιτέρω μείωσης των κόστων και αύξησης της παραγωγικότητας, τονίζοντας μάλιστα ότι οι εργαζόμενοι στις Κυπριακές Αερογραμμές έχουν προβεί στο παρελθόν σε οδυνηρές παραχωρήσεις οι οποίες αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη και την επιβίωση της εταιρείας.

Σε μία προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης, η εταιρεία των Κυπριακών Αερογραμμών επανέλαβε τα όσα αναφέρει σε σχετική με το θέμα εγκύκλιο, που κοινοποίησε στο προσωπικό στις ? Οκτωβρίου 2007, διαβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά ότι όλοι οι όροι απασχόλησης, τα ωφελήματα και τα δικαιώματα όσων εργαστούν στην νέα κοινοπραξία θα είναι πλήρως κατοχυρωμένα, ενώ δεν προβλέπεται καμία συρρίκνωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τις δύο συντεχνίες, η όλη στάση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας της να απευθυνθεί με εγκύκλιο στους εργαζόμενους αντί να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με τις συντεχνίες πριν προχωρήσει στην οποιαδήποτε συμφωνία με τη Swissport, είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογική. Για το λόγο αυτό καλούν την εταιρεία όπως παγώσει τις μέχρι σήμερα ενέργειες της με την Swissport, μέχρι τουλάχιστον να επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τις συντεχνίες προκειμένου για την πλήρη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Κυπριακές Αερογραμμές.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση αδιεξόδου στο επίπεδο της μεσολάβησης, οι συντεχνίες έχουν αποφασίσει όπως αντιδράσουν δυναμικά προς υποστήριξη των συμφερόντων των μελών τους.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Προσθήκη νέου σχολίου