Δίωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στα Δημόσια νοσοκομεία

Παραίτηση από ευθύνη: Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται ως υπηρεσία στο κοινό αλλά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας δεν έχει προβεί στην επιμέλεια του περιεχομένου τους ούτε στην έγκρισή τους. Την ευθύνη για το περιεχόμενό τους φέρουν οι συντάκτες.

Τον Δεκέμβριο του 2006, οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποίησαν δίωρη στάση εργασίας, προειδοποιητικού χαρακτήρα, διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση ουσιαστικά της Κυβέρνησης να εφαρμόσει ρύθμιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2004-2006.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2006, οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποίησαν δίωρη στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση της Κυβέρνησης να εφαρμόσει ρύθμιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2004-2006. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, η συμφωνία για τη συλλογική σύμβαση εργασίας 2004-2006 προβλέπει ρητά την εφαρμογή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας σε όλο το ωρομίσθιο προσωπικό της Κυβέρνησης, μέτρο το οποίο σύμφωνα με την σύμβαση θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006. Επισημαίνεται, ότι η συλλογική σύμβαση επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και αφορά στο χαμηλότερα αμειβόμενο προσωπικό στο Δημόσιο τομέα, το οποίο είναι το μόνο που εξακολουθεί να απασχολείται με εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. Δεδομένης της άρνησης της Κυβέρνησης να τηρήσει τα συμφωνηθέντα, και παρά τις προσπάθειες του συνδικαλιστικού κινήματος για την εξεύρεση της όσο το δυνατόν πιο οικονομικής λύσης στο οικονομικό αδιέξοδο που εγείρει η Κυβέρνηση, σε σχετική ανακοίνωσή τους στις 12 Δεκεμβρίου 2006, οι δύο οργανώσεις επισημαίνουν ότι η ευθύνη για την άρση απεργιακών μέτρων βαραίνει εξ’ ολοκλήρου την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο οργανώσεων, η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 2.000 εργαζόμενων, αριθμός που ισοδυναμεί με το σύνολο σχεδόν του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται στα κρατικά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Μετά από έκκληση ωστόσο των οργανώσεων, και προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, απείχε από τη στάση εργασίας το ωρομίσθιο προσωπικό που εργάζεται στα τμήματα Πρώτων Βοηθειών.

Σε ανακοίνωσή τους προς τον Πρόεδρο της Μικτής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών στις 4 Δεκεμβρίου 2006, οι δύο οργανώσεις αναφέρουν ότι η εν λόγω στάση εργασίας έχει καθαρά προειδοποιητικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση δηλαδή που η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή της συμφωνίας, τα μέτρα θα κορυφωθούν με την κήρυξη 24ωρης απεργίας τόσο στα νοσοκομεία, όσο και στα άλλα τμήματα που επηρεάζονται από τη σχετική συμφωνία, συγκεκριμένα το γραφείο Ευημερίας, καθώς και περιορισμένο αριθμό του ωρομίσθιου προσωπικού στο τμήμα Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Αμύνης.

(Ευαγγελία Σουμέλη, ΙΝΕΚ/ΠΕΟ)

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Προσθήκη νέου σχολίου