Τα συνδικάτα αντιτίθενται στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

Παραίτηση από ευθύνη: Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται ως υπηρεσία στο κοινό αλλά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας δεν έχει προβεί στην επιμέλεια του περιεχομένου τους ούτε στην έγκρισή τους. Την ευθύνη για το περιεχόμενό τους φέρουν οι συντάκτες.

Τον Σεπτέμβριο του 2007, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται αναφορικά με την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η πρόταση της Κυβέρνησης για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια, φαίνεται ότι αποτελεί μοναδικό, ωστόσο ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση του νέου κύκλου διαβουλεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, αναφορικά με την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στο εξής Ταμείο). Στόχος της συνάντησης ήταν να τοποθετηθούν οι κοινωνικοί εταίροι στη δέσμη μέτρων για την μεταρρύθμιση του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στο εξής Σχέδιο), όπως αυτή κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιούλιο του 2007, προκειμένου για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης. Στην σχετική συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ), Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) και Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), καθώς και εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΚΕΒΕ) και Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως το αρμόδιο Υπουργείο, η οικονομική κατάσταση του Ταμείου επιδεινώνεται με ταχείς ρυθμούς, έτσι ώστε εάν δεν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, το αναλογιστικό ισοζύγιο στο βασικό μέρος του Σχεδίου να ανατραπεί το 2017, ενώ το συμπληρωματικό μέρος το 2023 (Αναλογιστικό ισοζύγιο υπάρχει όταν το ύψος του αποθεματικού του Ταμείου στο βασικό και συμπληρωματικό μέρος καλύπτει μια φορά και εννέα φορές αντίστοιχα την ετήσια δαπάνη). Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση η μεταρρύθμιση του σχεδίου θα πρέπει να στοχεύει πρωτίστως στη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου μέχρι το 2050, στόχος που θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων, αφενός μεν μέσω της αύξησης των εσόδων του Ταμείου, αφετέρου δε μέσω της μείωσης των εξόδων του. Δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος οι κοινωνικοί εταίροι σε μία προσπάθεια συναίνεσης, προκειμένου για την άμεση στήριξη του Ταμείου, συμφώνησαν στο σύνολο σχεδόν των κυβερνητικών προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική κρίνεται η αποδοχή της πρότασης σχετικά με την αύξηση των εισφορών, πρόταση στην οποία είχαν εκφράσει αντιρρήσεις τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις, όσο και τα συνδικάτα. Ειδικότερα, βάσει της συγκεκριμένης πρότασης προβλέπονται κλιμακωτές αυξήσεις για τις μακροπρόθεσμες παροχές ύψους 1,3% κάθε πέντε χρόνια από το έτος 2007 μέχρι το 2037, ήτοι 7 αυξήσεις συνολικής αύξησης 9,1%, που ισοδυναμούν με εφάπαξ αύξηση ύψους 6%, εφόσον υπάρξει άμεση επιβολή. Την αύξηση των εισφορών θα επωμισθούν οι τρεις συνεισφέρουσες πλευρές, μισθωτοί, εργοδότες και Κράτος, με αντίστοιχα ποσοστά 38%, 38% και 24%, όπως ισχύει και σήμερα.

Αδιάλλακτες παραμένουν ωστόσο οι συντεχνίες ΔΕΟΚ, ΠΕΟ και ΣΕΚ στην πρόταση της κυβέρνησης σχετικά με την ενθάρρυνση των ασφαλισμένων για συνταξιοδότησή τους στο 65ο έτος της ηλικίας τους, παρότι διατηρείται και το δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 63. Συγκεκριμένα, η κυβερνητική πρόταση προβλέπει:

• Σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από το 63ο στο 65ο έτος σε διάστημα 12 χρόνων, ήτοι δύο μήνες αύξηση ανά έτος από το 2008 μέχρι το 2019.

• Ταυτόχρονη διατήρηση του δικαιώματος πρόωρης συνταξιοδότησης στο 63ο έτος με αναλογιστική μείωση του ποσού της σύνταξης. Σταδιακά προβλέπεται ότι η μείωση από 1% το 2008 θα φθάσει σε 12% το 2019.

Σύμφωνα με τις τρεις συντεχνίες, πρόκειται για ένα άκρως τιμωρητικό μέτρο για όσους θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους, που πρακτικά ακυρώνει το δικαίωμα επιλογής των ασφαλισμένων. Προκειμένου ωστόσο για την αποφυγή καθυστερήσεων, στο πλαίσιο των κοινών παρατηρήσεων/ αντιπροτάσεων που κατέθεσαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2007, προτείνουν όπως προωθηθούν οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις για τις οποίες υπάρχει ήδη συμφωνία, με κοινή δέσμευση ότι βάσει των σχετικών μελετών και των εμπειριών που θα προκύψουν από την εισαγωγή και εφαρμογή των άλλων μέτρων, σε πέντε χρόνια θα επαναληφθεί ο κοινωνικός διάλογος για το όριο συνταξιοδότησης, με στόχο, αν χρειάζεται, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα συμφωνηθούν από κοινού και θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα του Ταμείου.

Από την πλευρά τους, οι εργοδοτικές οργανώσεις θεωρούν την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη του Ταμείου, υποστηρίζουν δε ότι η παροχή κινήτρων για συνταξιοδότηση στα 65, χωρίς την παροχή μειωμένης σύνταξης σε όσους συνταξιοδοτούνται στα 63 δεν θα ωφελήσει καθόλου.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Προσθήκη νέου σχολίου