Συνθήκες εργασίας ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού - Συνοπτική παρουσίαση

Εν συνεχεία της έρευνας του 2005, το Eurofound εξακολούθησε να εμβαθύνει στην ανάλυση των ευρημάτων σε βασικά θέματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ. Ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν η γήρανση του εργατικού δυναμικού και οι σημαντικότατες επιπτώσεις που έχει στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας συνολικά. Η έρευνα εστίασε σε τέσσερις βασικούς παράγοντες καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της ηλικιακής διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης: τη διασφάλιση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της ασφάλειας της εργασίας, τη διαφύλαξη και την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και την αρμονική εξισορρόπηση της ζωής μέσα και έξω από το χώρο εργασίας.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 54.05 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου