Μεταβολές στη δομή της απασχόλησης στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης - Περίληψη

Η παρούσα έκθεση περιγράφει τον αντίκτυπο της ύφεσης στον τομέα της απασχόλησης στην ΕΕ των 27, προσδιορίζοντας τις μεταβολές στα επίπεδα απασχόλησης μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2008 και του δεύτερου τριμήνου του 2010 και παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω μεταβολές κατανεμήθηκαν στα διάφορα μισθολογικά κλιμάκια. Διαπιστώνει ότι η απασχόληση συνέχισε να σημειώνει αύξηση στις υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών έντασης γνώσης και των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Στο μεταξύ, οι απώλειες μέτρια αμειβόμενων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό και τον μεταποιητικό τομέα είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της απασχόλησης στα μεσαία μισθολογικά κλιμάκια. Καταργήθηκαν περισσότερες «ανδρικές» – εν σχέσει προς τις «γυναίκειες» – θέσεις εργασίας, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι επωφελήθηκαν περισσότερο από τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Παρότι η μερική απασχόληση έχει επεκταθεί σε όλο το μισθολογικό φάσμα, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της απασχόλησης παρατηρείται από το 2009 στις (κατώτερα αμειβόμενες) προσωρινές θέσεις εργασίας.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 52.89 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου