Οργάνωση της εργασίας και καινοτομία - Περίληψη

Η καινοτομία στην οργάνωση της εργασίας παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής στις επιχειρήσεις και βελτιώνει τη συνολική εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων. Η παρούσα έκθεση μελετά τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία στην οργάνωση της εργασίας –υπό τη μορφή εργασιακών πρακτικών υψηλής αποδοτικότητας (ΕΠΥΑ)– συνδέεται με οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Η έκθεση βασίζεται στην ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών που διενεργήθηκαν σε 13 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία η καινοτομία στον χώρο εργασίας απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Οι ΕΠΥΑ που βασίστηκαν σε πρακτικές όπως η λιτή διαχείριση, η ομαδική εργασία, οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, ο επανασχεδιασμός του χώρου εργασίας και η έμπρακτη συμμετοχή των εργαζομένων συνδέθηκαν περισσότερο με αποτελέσματα όπως η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και περιορισμός των λειτουργικών δαπανών.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 47.49 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου