Αναδιάρθρωση των ΜΜΕ στην Ευρώπη

Η αναδιάρθρωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικονομικού ιστού στην Ευρώπη, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ώστε να μπορούν να παραμένουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Μέχρι σήμερα, οι σχετικές πολιτικές αφορούσαν ως επί το πλείστον την αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρήσεων. Με δεδομένη τη σχετική σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) –οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και περίπου το 66% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα– οι ιθύνοντες σε όλα τα επίπεδα πρέπει να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να παράσχουν την κατάλληλη στήριξη σε αυτό που θεωρείται η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με βάση πληροφορίες που προέρχονται από 85 περιπτωσιολογικές μελέτες από το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ και άλλες πηγές, η έκθεση περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προβλέπουν και διαχειρίζονται την αναδιάρθρωση, μελετά τους βασικούς μηχανισμούς αλλαγής και αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση. Παράλληλα, παρέχει μια ευρεία συγκριτική εικόνα του τρόπου με τον οποίο η αναδιάρθρωση επιδρά στους εργαζόμενους και στην ίδια την επιχείρηση και αναδεικνύει διάφορους δείκτες πολιτικής για την εφαρμογή μελλοντικών μέτρων.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 50.71 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου