Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Τάσεις 2003–2012

Το Eurofound διεξήγε την έρευνα για την ποιότητα (EQLS) το 2003, 2007 και το 2011. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής συγκρίνονται τα αποτελέσματα από τις τρεις EQLS ώστε να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τις τάσεις και τις αλλαγές στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων σε βάθος δεκαετίας. Εξετάζεται επίσης εάν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αμβλύνονται ή παραμένουν αμετάβλητες. Ένα από τα πορίσματα της έκθεσης είναι ότι η υποκειμενική ευημερία παραμένει σταθερή στην ΕΕ ως σύνολο, αλλά και ότι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά έχουν αυξηθεί στον απόηχο της οικονομικής κρίσης. Η έκθεση προτείνει μια πιο ενεργητική προσέγγιση για την κοινωνική προστασία, καθώς η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών ασκεί ισχυρή αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα υπό συνθήκες οικονομικής κάμψης.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 43.35 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου