Προσεγγίσεις για την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας

Στην παρούσα έκθεση διευρύνεται η υπάρχουσα έρευνα σχετικά με την ένταξη στην αγορά εργασίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο ως απόκριση στην προσφυγική κρίση. Επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές ρυθμίσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, εξετάζεται η ένταξη στην αγορά εργασίας στο ευρύτερο πλαίσιο της υποδοχής αιτούντων άσυλο και της στήριξης αυτών και των προσφύγων, και διερευνάται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι οι κύριες επηρεαζόμενες χώρες κατέβαλαν πολλές προσπάθειες για την ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις αγορές εργασίας τους. Σε μερικές εξ αυτών, οι κοινωνικοί εταίροι δραστηριοποιήθηκαν στον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και δρομολόγησαν μερικές ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ξαφνική και μεγάλη εισροή αιτούντων άσυλο δημιούργησε πολλές προκλήσεις και δεν είναι ακόμη σαφές με ποιον τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου