Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας – Έκθεση επισκόπησης

Η Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) βασίζεται στα διδάγματα που αποκομίσθηκαν από τις πέντε προηγούμενες έρευνες προκειμένου να δώσει μια ευρεία εικόνα της Ευρώπης στον τομέα της εργασίας σε όλες τις χώρες, τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις ηλικιακές ομάδες. Οι προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τα επίπεδα απασχόλησης, να παρατείνουν τον εργασιακό βίο, να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών, να αναπτύξουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία και να προσαρμοστούν στην ψηφιακή πρόκληση. Η επιτυχία αυτών των πολιτικών δεν εξαρτάται μόνο από τις αλλαγές στην εξωτερική αγορά εργασίας, αλλά και από την ανάπτυξη καλών συνθηκών εργασίας και ποιότητας των θέσεων εργασίας. Τα ευρήματα από την ΕΕΣΕ δίνουν έμφαση στο εύρος και το πεδίο εφαρμογής των δράσεων τις οποίες θα μπορούσαν να αναπτύξουν οι φορείς πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η ανάλυση διερευνά τα ευρήματα χρησιμοποιώντας επτά δείκτες ποιότητας των θέσεων εργασίας – φυσικό περιβάλλον, ένταση της εργασίας, ποιότητα χρόνου εργασίας, κοινωνικό περιβάλλον, δεξιότητες και διακριτικότητα, προοπτικές και εισοδήματα – και κατηγοριοποιεί τους εργαζομένους σε πέντε τυπικά προφίλ ποιότητας των θέσεων εργασίας. Βασισμένη σε προσωπικές συνεντεύξεις με 43.850 εργαζόμενους σε 35 ευρωπαϊκές χώρες, η έκτη ΕΕΣΕ προσπαθεί να προσδιορίσει τις πολύπλευρες διαστάσεις της εργασίας στην Ευρώπη σήμερα.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου