Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016

Στο πλαίσιο του τέταρτου κύματος της έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, το τελευταίο τρίμηνο του 2016 πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με περίπου 37.000 άτομα από 33 ευρωπαϊκές χώρες (28 κράτη μέλη της ΕΕ και 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες). Στην παρούσα έκθεση επισκόπησης παρουσιάζονται τα πορίσματα για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Χρησιμοποιούνται πληροφορίες από τους προηγούμενους γύρους της έρευνας, καθώς και από άλλες έρευνες, με σκοπό να μελετηθούν οι τάσεις όσον αφορά την ποιότητα ζωής, στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου κοινωνικού και οικονομικού προφίλ των κοινωνιών της Ευρώπης. Δέκα χρόνια μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, εξετάζεται η ευημερία και η ποιότητα ζωής σε ευρεία κλίμακα, ώστε να συμπεριληφθούν η ποιότητα της κοινωνίας και οι δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα πορίσματα, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών σε πολλές πτυχές, αλλά με πιο λεπτές αποχρώσεις. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα ως προς συγκεκριμένες πτυχές της ευημερίας, όμως πολλά μειονεκτήματα εξακολουθούν να είναι εντονότερα σε κάποιες κοινωνίες απ’ ό,τι σε κάποιες άλλες, ενώ σε όλες τις χώρες συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές κοινωνικές ανισότητες. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου