Εργασιακές συνθήκες

Συνθήκες εργασίας και υγεία των εργαζομένων

Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί δεδομένα της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας για να εξετάσει τις συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις τους στην υγεία των εργαζομένων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εργασίας στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού, πρέπει να αυξηθεί τόσο ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται όσο και το διάστημα παραμονής τους στο εργατικό δυναμικό. Η έκθεση εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων –οι οποίες ενέχουν αυξημένο κίνδυνο εξάντλησης– και των εργασιακών πόρων – οι οποίοι συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αφοσίωση και ευεξία των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα πορίσματα, οι σωματικοί κίνδυνοι δεν έχουν αυξηθεί αλλά παραμένουν σημαντικοί, ενώ έχουν αυξηθεί οι συναισθηματικές απαιτήσεις, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία. Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί με την πάροδο του χρόνου υποδηλώνουν ότι παρότι ο κίνδυνος προβλημάτων υγείας είναι μεγαλύτερος σε ορισμένα επαγγέλματα, τα επαγγέλματα για τα οποία διαχρονικά θεωρείται ότι προστατεύονται εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κινδύνους που είναι πιθανό να επηρεάσουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου