Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης – μια μοναδική πανευρωπαϊκή πηγή δεδομένων

Information sheet
Δημοσιευμένο
22 Οκτώβριος 2013
pdf
Formats and languages
 • Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eurofound

Περίληψη

Στόχος του ERM είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Νορβηγίας. Από το 2002, το ERM παρακολουθεί μέσω των ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στον καθημερινό και στον επιχειρηματικό Τύπο κάθε κράτους μέλουςRead more
Στόχος του ERM είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Νορβηγίας. Από το 2002, το ERM παρακολουθεί μέσω των ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στον καθημερινό και στον επιχειρηματικό Τύπο κάθε κράτους μέλους τις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και τις συνέπειές τους στην απασχόληση.


Read less

Formats and languages

 • Μεταφόρτωση
 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  2
  Αριθμός αναφοράς: 
  ef1378
  Catalogue info

  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης – μια μοναδική πανευρωπαϊκή πηγή δεδομένων

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Στόχος του ERM είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Νορβηγίας. Από το 2002, το ERM παρακολουθεί μέσω των ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στον καθημερινό και στον επιχειρηματικό Τύπο κάθε κράτους μέλους τις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και τις συνέπειές τους στην απασχόληση.

  Μορφότυποι

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου