Εργασιακές συνθήκες

At your service: Working conditions of interactive service workers

Policy brief
Δημοσιευμένο
15 Ιούλιος 2020
pdf
Formats and languages
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eiffe, Franz Ferdinand; Wilkens, Mathijn; Brandsma, Nils

Βασικά πορίσματα

 • Overall, 41% of EU employees work in direct contact with clients, customers, users, patients or other service recipients. One-fifth of these are health workers on the frontline of the COVID-19 pandemic.
Read more
 • Overall, 41% of EU employees work in direct contact with clients, customers, users, patients or other service recipients. One-fifth of these are health workers on the frontline of the COVID-19 pandemic.
 • Interactive service work is female-dominated: 61% are women. The subgroup of frontline health workers is even more gender-imbalanced, comprising 85% women.
 • Compared to other workers, interactive service workers (ISWs) have more challenges with respect to working time – atypical hours, inflexible time arrangements and longer hours. They also have higher work intensity – meaning, for instance, that they have tight deadlines and their pace of work is more often determined by the demands of clients and customers. Their social environment is poorer, too, attributable in part to their contact with clients and customers, which exposes them to more adverse social behaviour.
 • The data show that 22% of all ISWs and 32% of frontline health ISWs are exposed to high emotional demands – such as having to hide their feelings – compared to 14% of EU employees overall.
 • Job resources mitigate the negative consequences of emotional labour. High-quality management, for instance, is associated with better well-being.
Read less

Περίληψη

Around three-quarters of the EU workforce is employed in the service sector, and a sizeable portion of service workers interact directly with the recipients of the services they provide, such as clients, patients, pupils and so on. This can be demanding work as it routinely places emotional demanRead more

Around three-quarters of the EU workforce is employed in the service sector, and a sizeable portion of service workers interact directly with the recipients of the services they provide, such as clients, patients, pupils and so on. This can be demanding work as it routinely places emotional demands on these workers and can have an impact on their well-being. This policy brief examines the working conditions of people employed in
interactive service work and investigates their job quality compared to the average employee. It focuses on the multiple emotional demands placed on them and assesses to what extent specific job resources (such as social support or good management quality) can help to prevent negative impacts of such demands. In light of the COVID-19 pandemic, a special focus is put on the subgroup of workers in the health sector.

Read less

Formats and languages

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  28
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF20016
  ISBN: 
  978-92-897-2096-0
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-AR-20-004-EN-N
  DOI: 
  10.2806/31106
  Catalogue info

  At your service: Working conditions of interactive service workers

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eiffe, Franz Ferdinand; Wilkens, Mathijn; Brandsma, Nils

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2020), At your service: Working conditions of interactive service workers, European Working Conditions Survey 2015 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Main occupations of ISWs, EU27 and the UK, 2015
  • Table 2: Occupational breakdown of ISWs by gender, EU27 and the UK, 2015
  • Table 3: Working life outcomes by type of employee, EU27 and the UK, 2015

  Graphs

  • Figure 1: Occupational classification of ISWs and non-ISWs (%), EU27 and the UK, 2015
  • Figure 2: Distribution of ISWs by income quintiles (%), EU27 and the UK, 2015
  • Figure 3: Job quality of ISWs and non-ISWs compared across seven dimensions
  • Figure 4: Job quality of off-site and on-site ISWs compared across seven dimensions
  • Figure 5: Job quality profiles of male and female ISWs compared across seven dimensions
  • Figure 6: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015
  • Figure 7: Experience of high emotional demands (%), by type of employee, EU27 and the UK, 2015
  • Figure 8: Prevalence of emotional demands in the most exposed occupations (%), EU27 and the UK, 2015
  • Figure 9: Effect of work on health (%), by ISW category, EU and the UK, 2015
  • Figure 10: Impact of social support on health outcomes of ISWs with high emotional demands (%), EU27 and the UK, 2015
  • Figure 11: Impact of autonomy on health outcomes of ISWs with high emotional demands (%), EU27 and UK
  • Figure 12: Impact of management quality on health outcomes of ISWs with high emotional demands (%), EU27 and the UK

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την ημερομηνία αυτή, η έρευνα λαμβάνει υπόψη μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28 πλην του Ηνωμένου Βασιλείου), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.


Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα έρευνας που διεξήχθη πριν από την έξαρση της πανδημίας του COVID-19 στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο του 2020. Ως εκ τούτου, τα πορίσματά της δεν λαμβάνουν υπόψη την έξαρση της πανδημίας.

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου