Anticipating and managing the impact of change

Η ψηφιοποίηση στον χώρο εργασίας

Report
Δημοσιευμένο
25 Οκτώβριος 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Riso, Sara

Βασικά πορίσματα

 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
Read more
 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
 • The area in work most impacted by new technologies is task definition and content, with the Internet of Things (IoT) putting a greater emphasis on managerial and analytical tasks, 3D printing reducing physically demanding tasks, and virtual and augmented reality (VR/AR) either enriching or simplifying existing tasks. This drives the upgrading of skills and a rise in job discretion, mainly among managerial and engineering professionals, and less so for lower skilled and blue-collar workers. Public support in the form of funding, incentives and advice can help companies and smaller businesses with fewer resources to identify skills gaps and assist with measures to meet the skills required for digitisation technologies.
 • Management decisions play an important role in how digitisation technologies impact on work organisation and job quality. A digitisation strategy with a phased approach, based on experimentation and piloting underpinned by a high level of employee involvement in the innovation process, can contribute to more positive outcomes for both workers and organisations.
 • Social dialogue plays a critical role in digitisation at the workplace at many different levels. At company level, a digitisation approach that disregards employee participation and engagement will amplify negative impacts on working conditions. In the context of technological change, social dialogue also encourages greater acceptance by employees of new technologies.
 • IoT is the most pervasive of the three technologies examined, raising the greatest concerns when used for employee performance monitoring and requiring greater safeguards to protect workers’ fundamental rights. At European level, one avenue to address the issue of employee monitoring can be the EU social partners’ negotiation of a specific framework agreement on the collection and use of personal data in the employment context.
Read less

Περίληψη

Οι έρευνες σχετικά με το μετασχηματιστικό δυναμικό της ψηφιακής επανάστασης υιοθετούν μια περισσότερο ποσοτική προσέγγιση, σε μια προσπάθεια της παρακολούθησης των αλλαγών οι οποίες επέρχονται στα επίπεδα απασχόλησης λόγω της ψηφιοποίησης. Ο φόβος της πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας και των αρνηRead more

Οι έρευνες σχετικά με το μετασχηματιστικό δυναμικό της ψηφιακής επανάστασης υιοθετούν μια περισσότερο ποσοτική προσέγγιση, σε μια προσπάθεια της παρακολούθησης των αλλαγών οι οποίες επέρχονται στα επίπεδα απασχόλησης λόγω της ψηφιοποίησης. Ο φόβος της πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας και των αρνητικών διαταράξεων που προκαλούν οι ψηφιακές τεχνολογίες έχει διαποτίσει τη συζήτηση προσανατολισμού η οποία διεξάγεται σχετικά με την ψηφιοποίηση. Αντίθετα, η παρούσα έκθεση, η οποία βασίζεται σε έρευνες περιπτωσιολογικής μελέτης, υιοθετεί μια περισσότερο ποιοτική προσέγγιση όσο αφορά τη διερεύνηση του αντικτύπου επιλεγμένων ψηφιακών τεχνολογιών (διαδίκτυο των πραγμάτων, τρισδιάστατη εκτύπωση και εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα) στον χώρο εργασίας. Παρόλο που οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πολλές ευκαιρίες και έχουν αποδειχθεί επωφελείς τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις οργανώσεις, είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των εργαζομένων και της ιδιωτικής ζωής. 
Ο εύρυθμος κοινωνικός διάλογος αποτελεί επίσης στοιχείο καίριας σημασίας για την αξιοποίηση των οφελών των ψηφιακών τεχνολογιών και για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών αποτελεσμάτων.

Read less

Formats and languages

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  72
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF21001
  ISBN: 
  978-92-897-2207-0
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-09-21-427-EN-N
  DOI: 
  10.2806/806842
  Catalogue info

  Η ψηφιοποίηση στον χώρο εργασίας

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Riso, Sara

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2021), Digitisation in the workplace, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF21001EN1
  Catalogue info

  Η ψηφιοποίηση στον χώρο εργασίας

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση
 • Tables and graphs

  The report contains the following tables and graphs.

  List of tables

  Table 1: Definitions of digitisation technologies
  Table 2: Overview of the digitisation case studies
  Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  Figure 1: Analytical model for digital technologies
  Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  Figure 5: Key elements for successful technology implementation
   

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την ημερομηνία αυτή, η έρευνα λαμβάνει υπόψη μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28 πλην του Ηνωμένου Βασιλείου), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου