Εργασιακές συνθήκες

Οι συνθήκες εργασίας στην εποχή της COVID-19: συνέπειες για το μέλλον

Report
Ενημερώθηκε
15 Δεκέμβριος 2022
Δημοσιευμένο
29 Νοέμβριος 2022
pdf
Μορφότυποι
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση

Βασικά πορίσματα

 • Η καλή ποιότητα εργασίας υποστηρίζει την ευημερία και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός υψηλής ποιότητας εργασιακού βίου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ποιότητα της εργασίας είχε θετικό αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην ικανότητα του εργαζομένου να τα βγάζει πέρα και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον χώρο εργασίας. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της εργασίας, καθώς διασφαλίζουν την παραμονή των εργαζομένων στην εργασία επιμηκύνοντας τον εργασιακό τους βίο.
Read more
 • Η καλή ποιότητα εργασίας υποστηρίζει την ευημερία και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός υψηλής ποιότητας εργασιακού βίου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ποιότητα της εργασίας είχε θετικό αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην ικανότητα του εργαζομένου να τα βγάζει πέρα και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον χώρο εργασίας. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της εργασίας, καθώς διασφαλίζουν την παραμονή των εργαζομένων στην εργασία επιμηκύνοντας τον εργασιακό τους βίο.
 • Η έρευνα επιβεβαιώνει τον πάγιο διαχωρισμό τομέων, επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας με βάση το φύλο, επισημαίνοντας ότι πόρρω απέχουμε από τους στόχους των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στην εργασία και της ίσης πρόσβασης σε νευραλγικές θέσεις λήψης αποφάσεων στον χώρο εργασίας. Το 2021, μόλις ένας στους πέντε εργαζομένους εργαζόταν σε χώρο εργασίας που να χαρακτηρίζεται από ισορροπία όσον αφορά το φύλο, ενώ μόλις το ένα τρίτο των εργαζομένων διευθυνόταν από γυναίκα. Η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτικό τον διπλασιασμό των προσπαθειών για την αποδόμηση των στερεοτύπων που περιορίζουν τις επιλογές των γυναικών και των ανδρών όσον αφορά την εργασία.
 • Μια ανησυχητική διαπίστωση της έρευνας είναι ότι μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στην ΕΕ εξακολούθησε να βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, ειδικότερα το 26% δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα και το 17% δεν μπορούσε να προβλέψει τις αποδοχές του για το επόμενο τρίμηνο. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επικέντρωσης των προσπαθειών της πολιτικής στις αποδοχές των εργαζομένων και, ειδικότερα, όσων ανήκουν σε ειδικές ομάδες όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι χαμηλόμισθοι, καθώς αυτοί βιώνουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση και επλήγησαν από την πανδημία περισσότερο από ό,τι άλλες ομάδες.
 • Η πλειονότητα των εργαζομένων δεν εργάζεται σε περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Περαιτέρω, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες αξιοποίησης των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους στην εργασία τους. Αυτό αναδεικνύει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την ενίσχυση της εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού. Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
 • Η ποιότητα της εργασίας θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέσω της διασφάλισης του ότι οι νέες θέσεις και οι νέοι ρόλοι εργασίας υποστηρίζουν έναν μεγαλύτερης διάρκειας, υγιέστερο και καλύτερο εργασιακό βίο. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι οι νέες πράσινες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να διασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα εργασίας. Ωστόσο, η χαμηλότερη ποιότητα της εργασίας που χαρακτηρίζει πολλές υφιστάμενες θέσεις εργασίας, η ζήτηση των οποίων θα αυξηθεί στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της ποιότητας της εργασίας και στις πράσινες πολιτικές.
Read less

Περίληψη

Οι αυστηροί περιορισμοί δημόσιας υγείας που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών το 2020 για να ελέγξουν την πανδημία COVID-19 μετέβαλαν απότομα τον εργασιακό βίο και συνέχισαν να τον διαμορφώνουν και κατά τη διετία που ακολούθησε. Μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου 2021 διεξήχθησαν πάνω από 70 00Read more

Οι αυστηροί περιορισμοί δημόσιας υγείας που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών το 2020 για να ελέγξουν την πανδημία COVID-19 μετέβαλαν απότομα τον εργασιακό βίο και συνέχισαν να τον διαμορφώνουν και κατά τη διετία που ακολούθησε. Μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου 2021 διεξήχθησαν πάνω από 70 000 συνεντεύξεις σε 36 χώρες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων (EWCTS), μια υψηλής ποιότητας δειγματική έρευνα. Ο στόχος της έρευνας ήταν να παράσχει μια λεπτομερή εικόνα του εργασιακού βίου των Ευρωπαίων κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου έκτακτης ανάγκης.
Η έκθεση τεκμηριώνει τις εργασιακές συνθήκες των Ευρωπαίων το 2021. Εξετάζει τις διακυμάνσεις όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας και προσδιορίζει τη θετική της συσχέτιση με την ευημερία, την υγεία, τη συμμετοχή στην εργασία και την οικονομική βιωσιμότητα της εργασίας. Αναδεικνύει τις διαφοροποιημένες εμπειρίες των εργαζομένων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαζομένου και τη θέση του στο εργατικό δυναμικό. Με αυτήν την ανάλυση η έκθεση επιδιώκει να αντλήσει διδάγματα για το μέλλον, ειδικότερα σε σχέση με τα ανεξίτηλα σημάδια που άφησε η περίοδος αυτή στη μέθοδο εργασίας και τις συνέπειές της στην οργάνωση της εργασίας, την ποιότητα της εργασίας και την αλληλεπίδραση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Read less

Μορφότυποι

 • Έκθεση

  Last updated date: 
  08 Δεκ 2022
  Αριθμός σελίδων: 
  150
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF22012
  ISBN: 
  978-92-897-2294-0
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-03-22-111-EN-N
  DOI: 
  10.2806/056613
  Catalogue info

  Οι συνθήκες εργασίας στην εποχή της COVID-19: συνέπειες για το μέλλον

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2022), Working conditions in the time of COVID-19: Implications for the future, European Working Conditions Telephone Survey 2021 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF22012EN1
  Catalogue info

  Οι συνθήκες εργασίας στην εποχή της COVID-19: συνέπειες για το μέλλον

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση
 • Working papers

  Related working papers

  • Adverse social behaviour at work: Background note
   Working paper
   15 Δεκέμβριος 2022
   Συντάκτης (συντάκτες)
   Number of pages
   12
   Αριθμός αναφοράς
   WPEF22052
  • European Working Conditions Telephone Survey 2021: Quality assurance and control report
   Working paper
   13 Δεκέμβριος 2022
   Συντάκτης (συντάκτες)
   Ipsos NV, Belgium
   Number of pages
   52
   Αριθμός αναφοράς
   WPEF22051
  • European Working Conditions Telephone Survey 2021: Technical report
   Working paper
   2 Δεκέμβριος 2022
   Συντάκτης (συντάκτες)
   Ipsos NV, Belgium
   Number of pages
   228
   Αριθμός αναφοράς
   WPEF22050
  • Work-related changes during COVID-19 pandemic: Exploring longitudinal data from the European Working Conditions Survey
   Working paper
   29 Νοέμβριος 2022
   Συντάκτης (συντάκτες)
   Number of pages
   53
   Αριθμός αναφοράς
   WPEF22047
  • European Working Conditions Telephone Survey 2021: Sampling and Weighting reports
   Working paper
   28 Νοέμβριος 2022
   Συντάκτης (συντάκτες)
   Number of pages
   66
   Αριθμός αναφοράς
   WPEF22046
  • European Working Conditions Telephone Survey 2021: Data validation and editing report
   Working paper
   23 Νοέμβριος 2022
   Συντάκτης (συντάκτες)
   Ipsos NV, Belgium
   Number of pages
   138
   Αριθμός αναφοράς
   WPEF22048
 • Data

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Change in employment levels and weekly hours worked, year on year by quarter, by age and gender, EU27, 2019–2020 and 2020–2021
  Table 2: Distribution of workers according to employment situation at time of survey, by gender, EU27 (%)
  Table 3: Distribution of employees with working hours stated in their employment contract according to usual hours of work, by gender, EU27 (%)
  Table 4: Dimensions of job quality and corresponding job demands and job resources
  Table 5: Physical environment – High level of exposure to physical risks and demands, EU27, 2021 (%)
  Table 6: Social environment – Exposure to intimidation and discrimination and receipt of social support, EU27 (%)
  Table 7: Job tasks – Work intensity and task discretion and autonomy, EU27 (%)
  Table 8: Organisational characteristics – Organisational participation and dependence, EU27 (%)
  Table 9: Working time arrangements – Unsocial work schedules and flexibility in working hours, EU27 (%)
  Table 10: Job prospects – Job insecurity, training opportunities and career advancement, EU27 (%)
  Table 11: Intrinsic job features – Intrinsic rewards and opportunities for self-realisation, EU27, 2021 (%)
  Table 12: Association between job quality, job demands and job resources and well-being and quality of working life indicators
  Table 13: Reported health problems, by occupation, EU27 (percentage point difference from mean)
  Table 14: Greening occupational groups
  Table 15: Job demands of greening occupational groups compared with average
  Table 16: Job resources of greening occupational groups compared with average

  Table A1: EWCTS questionnaire structure
  Table A2: ISCO-08 occupational groups (two-digit level) classified by dominant gender
  Table A3: Variables used to identify COVID groups (other than occupation and sector)
  Table A4: Overview of the job quality dimensions and job characteristics of the quality of the working environment

  List of figures

  Figure 1: Changes in unemployment, employment and inactivity rates, year on year by quarter, EU27, 2019–2020 and 2020–2021 (percentage points)
  Figure 2: Total number of jobs supported by government measures, by month, EU27, 2020–2021 (millions)
  Figure 3: Sectoral shifts in employment, by NACE sector, year on year by quarter, EU27, Q2 2019–Q2 2021 (percentage points)
  Figure 4: Occupational shifts in employment, year on year by quarter, EU27, Q2 2019–Q2 2021 (percentage points)
  Figure 5: Temporary employees as a proportion of all employees, EU Member States, 2019–2021 (%)
  Figure 6: Shares of sectors in total employment, by gender, EU27 (%)
  Figure 7: Distribution of men, women and all workers according to sectoral gender-balance category, EU27 (%)
  Figure 8: Shares of occupations in total employment, by gender, EU27 (%)
  Figure 9: Distribution of men and women according to occupational gender-balance category, EU27 (%)
  Figure 10: Composition of households, by full-time and part-time employment and by gender, EU27 (%)
  Figure 11: Composition of households, by full-time and part-time employment, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 12: Workers with temporary contracts, by occupational group and duration of contract, EU27 (%)
  Figure 13: Solo self-employed workers, by dependence status, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 14: Employees who worked more than contracted hours, breakdown by sector and occupation according to gender, EU27 (%)
  Figure 15: Main place of work, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Main place of work, by sector, EU27 (%)
  Figure 17: Main place of work, by occupation, EU27 (%)
  Figure 18: Main place of work, by telework status, EU27 (%)
  Figure 19: Categorisation of working population into COVID groups, EU27 (%)
  Figure 20: High levels of physical risk, by sector, EU27 (%)
  Figure 21: Subsectors with highest levels of exposure to infectious materials and proportion of women employed in each, EU27 (%)
  Figure 22: Exposure to at least one type of intimidation, EU Member States (%)
  Figure 23: Exposure to intimidation and discrimination, by sector and gender, EU27 (%)
  Figure 24: Levels of social support from managers, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 25: Working at high speed and to tight deadlines always or often, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 26: Autonomy to choose or change methods of work, by occupation, EU27 (%)
  Figure 27: Organisational participation and workplace voice, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 28: Working in free time, by place of work, EU27 (%)
  Figure 29: Long working hours, by place of work, EU27 (%)
  Figure 30: Working at short notice, by employment status, EU27 (%)
  Figure 31: Very easy to take an hour or two off work, by occupation and gender, EU27 (%)
  Figure 32: Expectation of undesirable change in the workplace situation, by sector, EU27 (%)
  Figure 33: Access to training opportunities, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 34: Recognition at work, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 35: Job quality index, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 36: Job quality index, by employment status, EU27 (%)
  Figure 37: Job quality index, by sector, EU27 (%)
  Figure 38: Job quality index, by occupation, EU27 (%)
  Figure 39: Extent of influence of a computerised system, a supervisor, and customers on employees’ work, EU27 (%)
  Figure 40: Employees influenced to a large extent by a computerised system, a supervisor and customers, by occupation, EU27 (%)
  Figure 41: Employees influenced by a computerised system, a supervisor and customers, by level of autonomy, EU27 (%)
  Figure 42: Extent of combined influence on employees, by work intensity, EU27 (%)
  Figure 43: Frequency of working with digital devices, by extent of influence of a computerised system, EU27 (%)
  Figure 44: Autonomy of employees influenced by a computerised system, by use of a digital device, EU27 (%)
  Figure 45: Types of work organisation and proportion of EU employees in each, EU27 (%)
  Figure 46: Types of work organisation, by COVID groups, EU27 (% of employees)
  Figure 47: Job quality index, by type of work organisation, EU27 (% of employees)
  Figure 48: Health and safety delegate or committee in the workplace, by sector and workplace size, EU27 (% of employees)
  Figure 49: Health and safety delegate or committee in the workplace, EU Member States and other European countries (% of employees)
  Figure 50: Trade union, works council or similar body in the workplace, by sector and workplace size, EU27 (% of employees)
  Figure 51: Formal employee representation setup, by main place of work, EU27 (% of employees)
  Figure 52: Formal employee representation setup, by COVID group, EU27 (% of employees)
  Figure 53: Distribution of employees according to presence of formal employee representation and meetings in the workplace, EU27 (%)
  Figure 54: Predominant gender in the workplace, by gender, EU27 (%)
  Figure 55: Predominant gender in the workplace in mixed-gender occupations, EU27 (%)
  Figure 56: Predominant gender in the workplace, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 57: Gender of the boss, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 58: Gender of the boss, by employee gender, EU27 (%)
  Figure 59: Educational level of employees, by gender of boss, EU27 (%)
  Figure 60: COVID groups, by employee gender and gender of the boss, EU27 (%)
  Figure 61: Usual number of days in a working week, by employment status, EU27 (%)
  Figure 62: Usual weekly hours in paid work and their dispersion, by gender, EU Member States and other European countries (weekly hours)
  Figure 63: Distribution of employees and the self-employed according to usual weekly hours in paid work, by gender, EU27 (%)
  Figure 64: Usual weekly hours in paid work, by occupational group, sector and workplace size, EU27 (%)
  Figure 65: Gender gaps in weekly paid, unpaid and total working hours, EU Member States (weekly hours)
  Figure 66: Frequency of unpaid work activities, by gender, EU27 (%)
  Figure 67: Paid and unpaid work, by occupational group and gender, EU27 (weekly hours)
  Figure 68: Paid and unpaid work, by COVID group and gender, EU27 (weekly hours)
  Figure 69: Paid and unpaid work of women and men, by full-time and part-time status, EU27 (weekly hours)
  Figure 70: Paid, unpaid and total work of women and men, by age group, EU27 (weekly hours)
  Figure 71: Daily unpaid work activities, by gender and age group, EU27 (%)
  Figure 72: Paid and unpaid work of women and men, by number of children, EU27 (weekly hours)
  Figure 73: Paid and unpaid work of women and men, by ability to make ends meet, EU27 (weekly hours)
  Figure 74: Workers whose working hours fitted in with family and social commitments outside work well or very well, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 75: Poor fit between working hours and family and social commitments outside work, by occupation, sector and employment status, EU27 (%)
  Figure 76: Fit between working hours and family and social commitments outside work, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 77: Poor work–life balance, men and women compared, by age group, household type and age of youngest child, EU27 (%)
  Figure 78: Work–life conflicts, by occupation and sector, EU27 (%)
  Figure 79: Work–life conflicts, men and women compared, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 80: Worrying about work (always or often), men and women compared, by age group, household type and age of youngest child, EU27 (%)
  Figure 81: Feeling tired after work (always or often), men and women compared, by age group, household type and age of youngest child, EU27 (%)
  Figure 82: Fit between working hours and family and social commitments outside work, by job quality, EU27 (%)
  Figure 83: Work–life conflicts, men and women compared, by job quality, EU27 (%)
  Figure 84: Distribution of usual and preferred weekly hours, by gender and employment status, EU27 (%)
  Figure 85: Working time preferences, by usual weekly working hours and work–life balance, EU27 (%)
  Figure 86: Working time preferences, by age group, employment status, occupation and sector, EU27 (%)
  Figure 87: Working time preferences, by relationship between usual hours and contracted hours, EU27 (%)
  Figure 88: Difference between average usual and preferred weekly working hours, by household type and gender, EU27 (hours)
  Figure 89: Working time preferences, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 90: Difficulty making ends meet, by country, EU27 and other European countries (%)
  Figure 91: Difficulty making ends meet, by household type and level of difficulty, EU27 (%)
  Figure 92: Financial sustainability indicators, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 93: Job quality index, by ability to make ends meet, EU27 (%)
  Figure 94: Aspects of social climate, by type of work organisation, EU27 (%)
  Figure 95: Aspects of social climate, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 96: Social climate indicator, by job quality index, EU27 (%)
  Figure 97: Work engagement, by type of work organisation and COVID group, EU27 (%)
  Figure 98: Work engagement by the job quality index, EU27 (%)
  Figure 99: Employees whose health and safety is at risk because of their work, by sector and occupation, EU27 (%)
  Figure 100: Health problems reported in the 12 months before the survey, EU27 (%)
  Figure 101: Number of health problems, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 102: Presenteeism, by place of work, EU27 (%)
  Figure 103: Presenteeism, by gender, EU27 and other European countries (%)
  Figure 104: WHO-5 Well-being Index scores, by sociodemographic group and employment status (mean)
  Figure 105: Job quality index, by health-related indicators, EU27 (%)
  Figure 106: Job quality index, by greening occupational groups (%)

 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την ημερομηνία αυτή, η έρευνα λαμβάνει υπόψη μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28 πλην του Ηνωμένου Βασιλείου), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Part of the series

 • European Working Conditions Telephone Survey 2021

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the European Working Conditions Telephone Survey (EWCTS) 2021, an extraordinary edition conducted during the COVID-19 pandemic. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου