Τέταρτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας: Σύνοψη

Résumé
Δημοσιευμένο
19 Μάρτιος 2008
pdf
Μορφότυποι
 • Download full reportPDF
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eurofound

Περίληψη

Η εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων Ευρωπαίων. Σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, έχει αναγνωριστεί ότι η κατανόηση των συνθηκών εργασίας στις διάφορες χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα εργασίας, υψηλότερη παραγωγικότητα και αύξηση της απασχόλησης – οι λεγόμενοι στόχοι της Λισσαβώνας. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας, η οποία διεξάγεται από το Ίδρυμα κάθε πέντε χρόνια, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της εργασίας από το 1990. Η τέταρτη αυτή έρευνα παρουσιάζει τις απόψεις των εργαζομένων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η οργάνωση της εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες, η κατάρτιση, η υγεία και η ευημερία, και η ικανοποίηση από την εργασία.Ημερ/νία δημοσίευσης: 12 April, 2007 Read less

Μορφότυποι

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Αριθμός αναφοράς: 
  ef0678
  Catalogue info

  Τέταρτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας: Σύνοψη

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Η εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων Ευρωπαίων. Σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, έχει αναγνωριστεί ότι η κατανόηση των συνθηκών εργασίας στις διάφορες χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα εργασίας, υψηλότερη παραγωγικότητα και αύξηση της απασχόλησης – οι λεγόμενοι στόχοι της Λισσαβώνας. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας, η οποία διεξάγεται από το Ίδρυμα κάθε πέντε χρόνια, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της εργασίας από το 1990. Η τέταρτη αυτή έρευνα παρουσιάζει τις απόψεις των εργαζομένων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η οργάνωση της εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες, η κατάρτιση, η υγεία και η ευημερία, και η ικανοποίηση από την εργασία.

  Available formats

  • Download full reportPDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου