Τέταρτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας: Σύνοψη

Résumé
Δημοσιευμένο
19 Μάρτιος 2008
Authors: 
Eurofound

Περίληψη

Η εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων Ευρωπαίων. Σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, έχει αναγνωριστεί ότι η κατανόηση των συνθηκών εργασίας στις διάφορες χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα εργασίας, υψηλότερη παραγωγικότητα και αύξηση της απασχόλησης – οι λεγόμενοι στόχοι της Λισσαβώνας. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας, η οποία διεξάγεται από το Ίδρυμα κάθε πέντε χρόνια, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της εργασίας από το 1990. Η τέταρτη αυτή έρευνα παρουσιάζει τις απόψεις των εργαζομένων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η οργάνωση της εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες, η κατάρτιση, η υγεία και η ευημερία, και η ικανοποίηση από την εργασία.Ημερ/νία δημοσίευσης: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Τέταρτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας: Σύνοψη

  Authors: 
  Eurofound

  Η εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων Ευρωπαίων. Σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, έχει αναγνωριστεί ότι η κατανόηση των συνθηκών εργασίας στις διάφορες χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα εργασίας, υψηλότερη παραγωγικότητα και αύξηση της απασχόλησης – οι λεγόμενοι στόχοι της Λισσαβώνας. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας, η οποία διεξάγεται από το Ίδρυμα κάθε πέντε χρόνια, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της εργασίας από το 1990. Η τέταρτη αυτή έρευνα παρουσιάζει τις απόψεις των εργαζομένων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η οργάνωση της εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες, η κατάρτιση, η υγεία και η ευημερία, και η ικανοποίηση από την εργασία.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου