Δεύτερη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη - Πρώτα πορίσματα (περίληψη)

Résumé
Δημοσιευμένο
17 Νοέμβριος 2008
Authors: 
Eurofound

Περίληψη

Η έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα διερεύνησης της ποιότητας ζωής σε ένα ευρύ φάσμα χωρών. Συνιστά βασική πηγή πληροφοριών η οποία αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα των δύο πρόσφατων κύκλων διευρύνσεων. Η έρευνα αποτυπώνει μια μοναδική εικόνα των κοινωνικών συνθηκών στη διευρυμένη Ένωση, περιλαμβάνοντας τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά στοιχεία.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 290.64 Kb)
 • Full report

  Reference No: 
  ef0852
  Catalogue info

  Δεύτερη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη - Πρώτα πορίσματα (περίληψη)

  Authors: 
  Eurofound

  Η έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα διερεύνησης της ποιότητας ζωής σε ένα ευρύ φάσμα χωρών. Συνιστά βασική πηγή πληροφοριών η οποία αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα των δύο πρόσφατων κύκλων διευρύνσεων. Η έρευνα αποτυπώνει μια μοναδική εικόνα των κοινωνικών συνθηκών στη διευρυμένη Ένωση, περιλαμβάνοντας τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά στοιχεία.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου