Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - Τα πρώτα ευρήματα (περίληψη)

Résumé
Δημοσιευμένο
30 Μάιος 2011
Authors: 
Eurofound

Περίληψη

Την άνοιξη του 2009, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) ξεκίνησε έρευνα ευρείας κλίμακας μεταξύ των εκπροσώπων διευθυντών και εργαζομένων. Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του 2009 – Πρακτικές ευελιξίας και κοινωνικός διάλογος (European Company Survey - ECS) είναι η δεύτερη πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιεί το Eurofound στις επιχειρήσεις. Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταγράφει τις στρατηγικές ευελιξίας των επιχειρήσεων και συνιστά μοναδική πηγή συγκριτικής πληροφόρησης για τον κοινωνικό διάλογο στον χώρο εργασίας. Από προηγούμενη έρευνα του Eurofound προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές ευελιξίας όχι μεμονωμένα, αλλά συνδυαστικά. Η έρευνα εξέτασε διάφορα μέτρα εσωτερικής και εξωτερικής ποσοτικής και ποιοτικής ευελιξίας.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 260.75 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef0997
  ISBN: 
  978-92-897-0860-9
  Catalogue: 
  TJ-32-09-180-EN-C
  Catalogue info

  Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - Τα πρώτα ευρήματα (περίληψη)

  Authors: 
  Eurofound

  Την άνοιξη του 2009, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) ξεκίνησε έρευνα ευρείας κλίμακας μεταξύ των εκπροσώπων διευθυντών και εργαζομένων. Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του 2009 – Πρακτικές ευελιξίας και κοινωνικός διάλογος (European Company Survey - ECS) είναι η δεύτερη πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιεί το Eurofound στις επιχειρήσεις. Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταγράφει τις στρατηγικές ευελιξίας των επιχειρήσεων και συνιστά μοναδική πηγή συγκριτικής πληροφόρησης για τον κοινωνικό διάλογο στον χώρο εργασίας. Από προηγούμενη έρευνα του Eurofound προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές ευελιξίας όχι μεμονωμένα, αλλά συνδυαστικά. Η έρευνα εξέτασε διάφορα μέτρα εσωτερικής και εξωτερικής ποσοτικής και ποιοτικής ευελιξίας.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου