Αλλαγές με την πάροδο του χρόνου: Πρώτα πορίσματα από την πέμπτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας - περίληψη

Résumé
Δημοσιευμένο
16 Φεβρουάριος 2012
Μορφοποιήσεις
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Περίληψη

Μέσω της διερεύνησης των τρόπων με τους οποίους οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει (ή έχουν παραμείνει οι ίδιες) μπορούν να προκύψουν διαφωτιστικά συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Μπορούν επίσης να διαπιστωθούν οι τρόποι με τους οποίους οι κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, όπως η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική εξέλιξη, οι πιο ευέλικτες μορφές οργάνωσης της εργασίας, η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη, καθώς και η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών όπου εργάζονται και οι δύο σύντροφοι, έχουν επιδράσει στον τρόπο εργασίας και απασχόλησης. Αυτά τα πρώτα πορίσματα της πέμπτης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) αποτελούν μια πρώτη επισκόπηση ορισμένων βασικών αλλαγών στις συνθήκες εργασίας με την πάροδο του χρόνου.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 250.66 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1074
  Catalogue info

  Αλλαγές με την πάροδο του χρόνου: Πρώτα πορίσματα από την πέμπτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας - περίληψη

  Authors: 
  Eurofound

  Μέσω της διερεύνησης των τρόπων με τους οποίους οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει (ή έχουν παραμείνει οι ίδιες) μπορούν να προκύψουν διαφωτιστικά συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Μπορούν επίσης να διαπιστωθούν οι τρόποι με τους οποίους οι κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, όπως η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική εξέλιξη, οι πιο ευέλικτες μορφές οργάνωσης της εργασίας, η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη, καθώς και η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών όπου εργάζονται και οι δύο σύντροφοι, έχουν επιδράσει στον τρόπο εργασίας και απασχόλησης. Αυτά τα πρώτα πορίσματα της πέμπτης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) αποτελούν μια πρώτη επισκόπηση ορισμένων βασικών αλλαγών στις συνθήκες εργασίας με την πάροδο του χρόνου.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου